Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و تحلیل تولید علم در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) بین سال‌های 1394ـ1384 (مطالعه موردی: خاورمیانه و غرب آسیا)

نویسنده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تولید علم کشور ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با موضوع خاورمیانه و غرب آسیا بین سال‌های 1394ـ1384 است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی و به روش کتاب‌سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر 964 عنوان از مقالات تالیفی ثبت ‌شده در پایگاه فوق با موضوع خاورمیانه و 69 عنوان مقاله تالیفی با موضوع غرب آسیا در دوره فوق است. به ‌منظور گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی براساس اطلاعات موجود در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام جمع‌آوری شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین سال 1394-1384 بیشترین تولید مقاله با موضوع خاورمیانه مربوط به سال 1392 با 104 عنوان مقاله و فعال‌ترین مرکز در بین 98 دانشگاه و مرکز مطالعاتی، دانشگاه تهران با تولید علم 180 عنوان مقاله است. همچنین افرادی که وابستگی سازمانی آنها به مراکز مطالعاتی و دانشگاه‌های مربوط به تهران است در تولید مقاله با نسبت 53 به 47 درصد فعال‌تر بودند. در ادامه بررسی‌ها نشان داده شده فصلنامه مطالعات خاورمیانه در بین 104 نشریه مندرج در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام رتبه اول تولید علم را با داشتن 233 عنوان مقاله دارا است. در ادامه بررسی‌ها‌ حسین موسوی با داشتن 15 عنوان مقاله در موضوع خاورمیانه و غرب آسیا فعال‌ترین نویسنده شناسایی شد. فعال‌ترین نویسنده فرهنگ احمدی گیوی با داشتن 5 مقاله و فعال‌ترین دانشگاه و مرکز مطالعاتی دانشگاه تهران و همچنین فعال‌ترین نشریه، مجله فیزیک زمین و فضاست.

خلاصه ماشینی:

"از آنجایی که پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به موازات سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون آن به بررسی و تحلیل مجلات معتبر فارسی در نظام‌ها و فرآورده‌های چندگانه این پایگاه از سال 1378 تاکنون پرداخته، موضوع خاورمیانه و غرب آسیا نیز به ‌عنوان یکی از موضوعات این پایگاه مورد پژوهش و بررسی قرار گرفت تا نتیجه حاصل از این پژوهش روند تولید علمی کشور بین سال‌های 1394ـ1384 را در این پایگاه نشان دهد. از آنجایی که این مقاله روند تولید علم کشور را بین سال‌‌های 1394-1384 مورد بررسی قرار می‌دهد و پژوهشگران از هر دو واژه خاورمیانه و غرب آسیا در تألیفات خود بهره جسته‌اند، به ‌همین‌ دلیل استخراج اطلاعات از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با هر دو واژه صورت گرفته است. تجزیه‌ وتحلیل داده‌ها و ارائه نتایج این بخش از پژوهش به تجزیه‌ و تحلیل داده‌های حاصل از سیاهه وارسی می‌پردازد و به پرسش اصلی پژوهش مبنی ‌بر روند تولید علم کشور ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با موضوع خاورمیانه و غرب آسیا بین سال‌های 1394-1384 پاسخ می‌دهد. جدول 3) فعال‌ترین نشریات در روند تولید علم در ISC با موضوع خاورمیانه و غرب آسیا بین سال‌های 1394-1384 کدامند؟ الف) بررسی و تحلیل موضوع خاورمیانه در این پژوهش، یافته‌ها نشان داد که در تولید علم 964 عنوان مقاله، تعداد 233 مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام فعالیت داشتند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.