Skip to main content
فهرست مقالات

مهارت مورد نیاز حسابداران حرفه ای در تکنولوژی اطلاعاتی

مترجم:

(5 صفحه - از 45 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : تکنولوژی اطلاعاتی، حسابداری، حسابداران حرفه‌ای در تکنولوژی، کنترل، کنترل سیستمهای اطلاعاتی، مهارت، سیستمهای اطلاعات مدیریت، کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی، مدیریت تکنولوژی اطلاعاتی، معلومات و سطح اهمیت درجه‌بندی

خلاصه ماشینی:

"4-مفاهیم مربوط به کنترل سیستمهای‌ اطلاعاتی: 4-1-مخاطرات و نبود حفاظت در سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر(الف 1) 4-2-مسئولیت اعمال کنترل(الف 1) 4-3-هدفهای کنترل(الف 1) 4-3-1-اطمینان منطقی از اثربخشی‌ کنترل 4-3-2-پیشبرد موثر و منظم‌ فعالیتهای تجاری 4-3-3-حفاظت داراییها 4-3-4-درخور اتکا بودن اطلاعات 4-3-5-تهیه به موقع اطلاعات مالی 4-3-6-پیشگیری/کشف تقلب و اشتباهات 4-3-7-موثر بودن دستورعملهای‌ کنترلی با توجه به هزینه آنها 4-3-8-سودآوری 4-4-اجزای سیستم کنترلی(الف 1) 4-4-1-برنامه سازمان 4-4-2-ثبت رویدادها 4-4-3-سیاستهای پرسنلی 4-4-4-تفکیک وظایف 4-4-5-اختیارات 4-4-6-محدودیت دسترسی به‌ داراییها 4-4-7-مقایسه سوابق حسابداری با داراییها 4-4-8-نظارت مدیریت 4-4-9-مستندسازی سیاستها 4-4-10-مراقبت از انطباق‌پذیری‌ کنترلها 4-5-کنترل بر سیستمهای کاربردی(الف 1) 4-5-1-هدف از کنترلهای ناظر بر سیستمهای کاربردی: اطمینان از کامل بودن داده‌ها اطمینان از دقت داده‌ها اطمینان از اعتبار داده‌ها 4-6-کنترلهای عمومی(الف 1) 4-6-1-کنترلهای عینی 4-6-2-سیستمهای سازمانی 4-6-3-کنترلهای روشمند 5-فنون حسابرسی و کنترل سیستمهای‌ اطلاعاتی: 5-1-کنترل بر تحصیل و ایجاد سیستم(ب 1) 5-1-1-سیستمهای ایجاد شده 5-1-2-سیستمهای تحصیل شده 5-2-کنترل بر استقرار سیستم(ب 1) 5-2-1-متدلوژیهای آزمایش قبول‌ سیستم 5-2-2-متدلوژیهای تبدیل سیستم 5-3-کنترل بر تغییر برنامه(الف 1) 5-3-1-کنترلهای اختیارات 5-3-2-کنترلهای مستندات 5-3-3-کنترلهای استقرار 5-3-4-دستورعملهای اضطراری 5-4-کنترل بر دسترسی 5-4-1-طبقه‌بندی اطلاعات 5-4-2-کنترلهای پیشگیر 5-4-3-کنترلهای کشف‌کننده 5-4-4-کنترل مدیریت دسترسی 5-4-5-طرح عینی سیستم 5-4-6-کنترلهای دسترسی به منطق‌ سیستم 5-4-7-کنترلهای دسترسی عینی 5-4-8-فنون ایمنی برنامه 5-4-9-فنون ایمنی داده‌ها 5-4-10-فنون مراقبت و نظارت 5-5-کنترل بر سیستمهای کاربردی(الف 1) 5-5-1-کنترلهای وابسته به کامپیوتر طرح کنترل اجزای کنترل پیگیریهای دستی 5-5-2-کنترلهای غیرکامپیوتری‌ (به وسیله استفاده‌کننده) کنترلهای مشخص‌کننده اشتباه کنترلهای بررسی اشتباه کنترلهای اصلاح اشتباه کنترلهای قطع پردازش تفکیک وظایف ناهمساز اثر کنترلهای عمومی 5-6-کنترل و برنامه‌ریزی برای بازیابی‌ رویدادهای ناگوار(ب 1) 5-6-1-مدیریت مخاطرات و تهدیدها 5-6-2-فنون نسخه‌برداری از داده‌ها و نرم‌افزار 5-6-3-وجود تسهیلات جایگزین‌ برای پردازش 5-6-4-مشکلات مربوط به‌ سیستمهای لحظه‌ای 5-6-5-برنامه آیینمند برای بازیافت‌ رویدادهای ناگوار 5-6-6-بیمه 5-7-حسابرسی و استانداردها(الف 1) 5-7-1-کنترلهای داخلی 5-7-2-ردپای حسابرسی 5-7-3-حسابرسی در مورد کامپیوتر 5-7-4-حسابرسی با کامپیوتر آزمایش کنترلهای کامپیوتری سنجش توان برنامه‌ها داده‌های آزمایشی فنون حسابرسی به کمک کامپیوتر 5-7-5-اتکا بر کنترلهای درون دایره‌ تکنولوژی اطلاعاتی 5-8-استانداردهای قانونی،حسابرسی و کامپیوتری(ب 1) 5-8-1-مقررات قانونی حفاظت‌ داده‌ها 5-8-2-مباحث مربوط به کارکنان و جوانب محرمانه مقدمه قسمت 6 و 7: تجربه‌های عملی استفاده از ریز کامپیوترها و اطلاع از پیشرفتها و گرایشهای‌ جاری،موضوعاتی هستند که درجه‌بندیهای‌ متفاوتی دارند بنابراین هر موضوع‌ درجه‌بندی خاص خود را دریافت کرده‌ است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.