Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر برنامه روزانه مقیمان در مرکز اجتماع درمان‌مدار بر روابط اجتماعی آنان

نویسنده:

(4 صفحه - از 10 تا 13)

هدف: در این تحقیق، تاثیر برنامه روزانه مقیمان در مرکز اجتماع درمان مدار بر روابط اجتماعی آنان بررسی شد. از آنجائیکه انسان یک موجود اجتماعی است پس توانایی یادگیری هنجارها و ارزشهای فرهنگ خود را دارد، پس می‌آموزد که در تعامل با شبکه روابط اجتماعی اش چگونه برخورد نماید. روش بررسی: ترک اعتیاد به شیوه Therapeutic Community از جمله روشهای ترک اعتیاد می‌باشد که در آن به افراد مراجعه کننده به قصد ترک پایدار یا طولانی مدت مواد، آموزشهایی داده می‌شود. این آموزشها موجب تغییر گام به گام و موثر در افراد است که نگرش انان نسبت به امور مختلف از جمله مصرف مواد را تغییر می‌دهد. در این مطالعه، 30 نفر از افراد بعنوان نمونه مطالعه در معرض اجتماعی شدن مجدد (Resocialization) قرار گرفتند. یافته‌ها: در بررسی تاثیر برنامه روزانه مقمیان در مرکز اجتماع درمان مدار بر روابط اجتماعی آنان در خارج از مرکز نتایج به دست آمده نشان داد که آموزشهای ارائه شده در مرکز TC بر بهبود روابط اجتماعی افراد موثر واقع شده است، که میزان همبستگی 0/41 در سطح معنی داری 0/03 می باشد. یعنی کسانی که برای ترک پایدار مواد به مرکز مراجعه کرده اند روابط اجتماعی مناسبی را از خود نشان داده اند. این بهبود روابط زمانی بیشتر احساس می‌شود که فرد مشارکت بیشتری در برنامه های ارائه شده در مرکز داشته باشد. نتیجه‌گیری: این برنامه‌ها که به صور مختلف اعم از برنامه جلسات صبحگاهی (Morning Meeting)، کلاسهای روانشناسی، جلسات مشاوره فردی و گروهی و سایر برنامه‌های برگزار شده اجرا می‌گردد باعث می‌شود که فرد در فرایند اجتماعی شدن مجدد قرار گرفته و روابط اجتماعی اش بهبود یابد. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که مرکز TC این توانایی را دارد که روابط اجتماعی افراد را بهبود بخشد ونحوه گذراندن یک زندگی اجتماعی توام با آرامش را به آنان بیاموزد. بنابر این بین میزان مشارکت افراد در برنامه های TC و بهبود روابط اجتماعی آنان در خارج از مرکز رابطه وجود دارد.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.