Skip to main content
فهرست مقالات

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

نویسنده:

(4 صفحه - از 42 تا 45)

کلید واژه های ماشینی : هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، تولید، فعالیت، روش هزینه‌یابی برمبنای فعالیت تسهیم، سربار، کارکنان، محصول، هزینه‌های سربار

خلاصه ماشینی:

"شرکت سربار ساخت مربوط به دو کتاب را مبلغ 000,000,5 ریال تعیین نموده است که 000,000,3 ریال حقوق‌ بازرسان کنترل کیفیت و مبلغ 000,000,2 ریال آن مربوط به نگه‌داری ماشین‌آلات سایر اطلاعات اضافی عبارت است از: کتاب جلد مقوایی‌\کتاب جلد چرمی درامد(فروش)\000,000,16 ریال‌\000,000,13 ریال هزینه‌های مستقیم‌\000,500,12\000,000,6 تعداد تولید\000,500 جلد\000,350 جلد ساعات کار ماشین‌\500,42 ساعت‌\500,7 ساعت تعداد بازرسی‌\500,2 دفعه‌\500,12 دفعه مطلوب است: الف:محاسبه هزینه سربار ساخت هریک از کتابها با استفاده از عوامل تشخیص مناسب برای هریک از هزینه‌های سربار ب:تهیه صورت سود و زیان با استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ج:تهیه صورت سود و زیان با استفاده از روش سنتی با استفاده از ساعات کار ماشین حل مسئله نمونه‌ الف کتاب‌ جلد مقوایی‌\کتاب‌ جلد چرمی‌\جمع ساعات کار ماشین‌\500,42\500,7\000,50 نرخ هر ساعت کار ماشین(000,50/000,000,2)\40x\40x\40x هزینه نگهداری ماشین‌آلات‌\000,700,1\000,300\000,000,2 تعداد بازرسی‌\2500\12500\15000 نرخ هربار بازرسی(200-000,15/000,000,2)\200x\200x\200x هزینه‌های بازرسی کیفیت‌\000,500\000,500,2\000,300 جمع هزینه‌های سربار\000,200,2\000,800,2\000,000,5 صورت سود و زیان با استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت کتاب‌ جلد مقوایی/کتاب‌ جلد چرمی/جمع درامد فروش‌\000,000,16\000,000,14\000,000,30 هزینه‌های مستقیم‌\000,500,12\000,000,6\000,500,18 سربار ساخت(بند الف)\000,200,2\000,800,2\000,000,5 000,700,14\000,800,8\000,500,23 سود\000,300,1\000,200,5\000,500,6 صورت سود و زیان با استفاده از روش سنتی کتاب‌ جلد مقوایی‌\کتاب‌ جلد چرمی‌\جمع درامد فروش‌\000,000,16\000,000,14\000,000,30 هزینه‌های مستقیم‌\000,500,12\000,000,6\000,500,18 سربار ساخت‌\000,250,4\000,750\000,000,5 جمع هزینه‌ها\000,750,16\000,750,6\000,500,23 سود(زیان)\(000,750)\000,250,7\000,500,6 نرخ جذب سربار ساعتی‌\100-(500,7+500,42)/000,000,5 سربار مسافت جلد مقوایی 000,250,4-100x500,42 سربار مسافت جلد چرمی 000,750-100x7500 ادامه در صفحه 71 (به تصویرصفحه مراجعه شود) ادامه از صفحه 44 هزینه‌یابی برمبنای فعالیت هزینه‌یابی ABC از مفاهیم سنتی مثل هزینه‌های ثابت و متغیر بندرت استفاده می‌شود و به جای آن مفاهیم هزینه‌های متغیر کوتاهمدت و هزینه‌های متغیر بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.