Skip to main content
فهرست مقالات

تأملی بر رکود تورمی در اقتصاد ایران و تأثیر الگوی اقتصاد تعاونی در تخفیف آن

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : رکود تورمی در اقتصاد ایران، اقتصادی، رکود تورمی، تعاونی، صادرات، واردات، تولید، سرمایه، بیکاری، توسعه

خلاصه ماشینی:

"سئوال مطرح این است که تعاونیها در مقام عمل تا چه حدودی قادرند این استعداد بالقوه را بالفعل کنند؟ قبل از پاسخ به این سئوال لازم است‌ شاخصها و عوامل مؤثر در این زمینه را به‌ شرح زیر برشماریم: 1-تنوع و فراوانی منابع 2-وجود منابع‌ کافی برای تشکیل سرمایه و تمایل مردم‌ برای کار و سرمایه‌گذاری مولد 3-کیفیت‌ نیروی کار 4-پیشرفت دانش مدیریت در سازمانهای عمومی،تعاونی و خصوصی 5- استفاده از فنون و روشهای جدید و پیشرفتهای علمی و اطلاعاتی 6-ساختار اقتصادی مناسب 7-نوع فعالیت اقتصادی‌ (روشهای تولید)8-درآمد سرانه و وضعیت‌ توزیع آن 9-نیروی کار و درصد بیکاری و کیفیت آن 01-وضعیت تحصیلی،آموزشی و درمانی افراد جامعه 11-وضعیت تولید ناخالص ملی و مقدار آن 21-وضعیت و مقدار هزینه‌های مصرف‌شده در تحقیق و پژوهش 31-تعداد محققین نسبت به کل‌ جمعیت سهم و نقش تعاونیها در توسعه اقتصادی‌ کشور: الف:ایجاد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری یکی از مسائل و مشکلات اساسی توسعه‌ کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه‌ کمبود سرمایه است که این کمبود سرمایه هم‌ به علت فقر است و هم معلول فقر. علاوه بر همهء اینها لازم است‌ موارد زیر نیز مورد توجه سیاستگذران‌ اقتصادی تحت عنوان رهنمودهای کاربردی‌ قرار گیرند: الف:رجحان دادن به توسعه فعالیتهای‌ اشتغال‌زا مانند روشهای تعاونی در تولیدات ب-اصلاح ساختار تولیدی کشور براساس جهت‌دهی به کالاهای صادراتی از طریق بخش خصوصی و تعاونی ج-اعمال تدابیر عملی در جهت مقررات‌ زدائی صادراتی و تصمیم‌گیری مناسب در جهت تخفیف رکود تورمی مانند کاهش‌ سطح تقاضای کل و افزایش عرضه و کاهش‌ واردات،جهت‌دهی به تزریق سرمایه‌هایی‌ که خصلت کارطلب دارند و پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های لوکس و فانتزی در اقتصاد کشور حداقل در میان مدت هـ-تشویق و توسعه درآمدهای ناشی از صادرات نامرئی مانند درآمدهای حاصل از جذب جهانگردان و عرضه کالاهای‌ توریستی که در نتیجه آن ضریب اشتغال‌ افزایش می‌یابد و در ضمن توسعه این‌ فعالیتها به سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و مادی کمتری نیاز دارند و پیشرفت کارطلب‌ می‌باشند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.