Skip to main content
فهرست مقالات

فروش و فراموشی دختران قوچان در اسیری زنان باشکانلو

نویسنده:

(7 صفحه - از 37 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : قوچان ، دختران قوچان در اسیری زنان ، دختران قوچان ، مجلس ، زنان ، فروش ، فروش و فراموشی دختران قوچان ، فراموشی دختران قوچان در اسیری ، وزیر ، فروش دختران قوچان

خلاصه ماشینی:

"آقا سید حسین-دو مسئله است یکیفروش اطفال و یکی مسئله غارت وبردن آن شصت و یکنفر در خصوصاینها سالار مفخم اینجا حاضر استراه‌نمائی میکند که بدون جنگ و جدالو خرج برگردانند اما استرداد اطفالموقوف باین است حکم از طرف دولتبشود چون امروزه دیگر این امورات باوزیر داخله است وزیر داخله حکمنماید آصف الدوله همانجا است اطفالرا برگرداند وقتیکه اینجا آمد بهمجازات قانونی برسد و خانه‌نشینبشود که عبرت سایرین باشد اگربیاید اینجا و بعد از اینجا برود میانترکمان هیچ فایده نخواهد داشتوزیر داخله را بخواهید و با اسنادیکهدر وزارت خارجه داریم خیانت او راثابت کنیم بعد از انکه علم الیقینحاصل شد حکم شود برایبرگردانیدن آن چهارصد و پنجاه نفراطفال و مجازات مال وقتی است کهآصف الدوله در طهران باشد ربطی به ماجرای فروش دخترانقوچان و اسیریب زنان باشکانلومحملی برای صف‌آرایی مردم ومجلس در برابر دولت واستبدادگرایان شد. آقا میرزا ابو الحسن خان-اما درخصوص آصف الدوله مگر حضرتعالی خاطرتان نیست آن روز درمجلس دراین باب گفتگو شد گفتیدآصف الدوله تقصیر کرده از این جهتمعزول شد و همچنین نبیل الملک آمدهبودند اظهار داشتند در وزارت خارجهبعضی اسناد هست و این مسئله راثابت مینماید که محقق است اما در باباسترداد اسرا فرمودید تهیه لازم داریدقبول داریم ولی آن کسیکه مرتکب اینکار شده بآن شخص چه مجازات دادهشده. آقا میرزا محمود-حضرت والا وزیرعدلیه فرمودند باید رسیدگی شود اولاعرض بنده در خصوص اسرایقوچان است در سی و پنج روز قبلتضمینا در همین مجلس عرض کردمکه سالار مفخم این کار را کرده استمخصوصا بواسطه عداوتی که ازبابت معزول شدن شجاع الدوله ازحکومت قوچان داشت فرستاد ترکمانرا دعوت کرد..."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.