Skip to main content
فهرست مقالات

بر دانش حقوقی خود بیفزایید- 9: حقوق و تکالیف زن و شوهر از نگاه قانون- 2

نویسنده:

(2 صفحه - از 8 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : نفقه، زن، عقد، زن و شوهر، حقوق و تکالیف زن، عقد ازدواج، قانون، تکالیف زن و شوهر، حق، دادگاه

خلاصه ماشینی:

"در سال13701مجلس شورای اسلامی اصلاحیه‌ای در ماده‌ی1205 قانون مدنی تصویب کرد که در مورد غیبت یااستنکاف از پرداخت نفقه،واجب النفقه بتواند از اموالغایب یا مستنکف استفاه کند:«در موارد غیبت یااستنکاف از پرداخت نفقه،چنانچه الزام کسی کهپرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاهمی‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه ازاموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفلمخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یامستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری بااجازه‌ی دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرضبپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند. انتخاب مسکن ماده‌ی 1114 قانون مدنی حق انتخاب مسکن را بهشوهر داده است:«زن باید در منزلی که شوهر تعیینمی‌کند سکنا نماید مگر آن‌که اختیار تعیین منزل بهزن داده شده باشد. و اما استثنایی که در حق انتخاب مسکن مردوجود دارد و حتا در صورت مشروط نشدن ضمن عقدنیز براساس قاعده‌ی فقهی لاضرر در ماده‌ی 1115 و1116 قانون مدنی مبنا قرار گرفته،این‌گونه است:درماده‌های یاد شده،آمده است که اگر بودن زن یا شوهردر یک خانه،متضمن خوف و ضرر بدنی یا مالی و یاشرافتی برای زن باشد،زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ایاختیار کند و در صورتی که ضرر مزبور را ثابت کند،دادگاه حکم بازگشت او را به منزل شوهر نمی‌دهد و تاوقتی که زن چنین عذری را دارد،شوهر باید نفقه‌ی زنرا بپردازد. ماده‌ی 1115-اگر بودن زن با شوهر در یک منزلمتضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زنباشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و درصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشتبه منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در برگشتنبه منزل مزبور معذور است نفقه به عهده شوهرخواهد بود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.