Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای سطح ناتوانی در زنان و مردان سالمند تحت پوشش سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در سال 1394

نویسنده:

(7 صفحه - از 9 تا 15)

اهداف با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در کشور، این مطالعه با هدف تعیین میزان ناتوانی سالمندان صورت گرفت و ارتباط آن با جنسیت انجام شد. مواد و روش ها این پژوهش به روش توصیفی‌تحلیلی از نوع همبستگی بر روی 300 نفر از سالمندان 60 ساله و بالاتر تحت پوشش سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به روش نمونه‌گیری تصادفی و از طریق مراجعه به در منازل افراد سالمند و مصاحبه با آنان صورت گرفته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر دو بخش بود که بخش اول درباره مشخصات جمعیت‌شناختی، اقتصادی، اجتماعی و ابتلا به بیماری‌ها و بخش دوم، پرسش‌نامه WHODAS2 از سازمان بهداشت جهانی بوده است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 بررسی شدند. یافته ها میانگین سنی کل افراد مورد مطالعه11/7±14/68 سال و میانه سن آنان 66 سال بود. در میان سالمندان تحت مطالعه، 175 نفر (46 درصد) بدون ناتوانی بودند و 13/19 درصد افراد ناتوان (125 نفر)، ناتوانی خفیف داشتند. بیشترین میزان ناتوانی در حیطه حضور در جامعه با میانگین ناتوانی (6/5) در زن‌ها و (38/4) در مردها دیده شد و حداقل میانگین ناتوانی در مردها (72/0) مربوط به حیطه مراقبت از خود و بهداشت شخصی و در زن‌ها (07/1) بوده است. نتیجه گیری سالمندان مطالعه حاضر در مقایسه با سایر کشورها ناتوانی کمتری داشتند، با این حال توجه به روند افزایش جمعیت سالمندان و سلامت و کاهش ناتوانی‌های آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. طبق بررسی انجام‌شده درصد ناتوانی در زنان (14/58 درصد) نسبت به مردها (31/53 درصد) بیشتر بود و ناتوانی با سن رابطه معنی‌داری داشت. (P<0/001)


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.