Skip to main content
فهرست مقالات

نگهداری پیشگیرانه در زمانبندی ماشین های موازی نامرتبط با احتساب اثر زوال و زمان آماده سازی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (43 صفحه - از 1 تا 43)

کلیدواژه ها :

توالی عملیات ،فعالیت ،نگهداری پیشگیرانه ،ماشینهای موازی نامرتبط

rate ،Sequencing ،Preventive maintenance ،Unrelated Parallel Machines ،Modifying Activity ،Deterioration Effect

کلید واژه های ماشینی : ماشین ، زمانبندی ، نگه‌داری پیشگیرانه در زمانبندی ماشین ، نت ، اثر زوال و زمان آماده‌سازی ، تابع اثر زوال وابسته ، الگوریتم ، زمان ، تابع ، اثر زوال

در این مقاله، مساله زمانبندی همزمان کارها و فعالیت های نگهداری پیشگیرانه در ماشین های موازی نامرتبط با در نظر گرفتن اثر زوال مورد بررسی واقع شده است. با توجه به وجود اثر زوال و تاثیر آن روی زمان کارها، هدف یافتن تعداد و زمان بهینه فعالیت های نت و توالی بهینه کارها جهت حداقل کردن مجموع زمان اتمام کارها می باشد. نظر به فرسودگی ابزار و یا اثر زوال روی ماشین ها، ممکن است هر ماشین به چندین فعالیت پیشگیرانه در افق زمانبندی نیاز پیدا کند. پس از هر نگهداری پیشگیرانه، ماشین به شرایط اولیه بازمی گردد و اثر زوال از سر گرفته می شود. در اینجا دو حالت جداگانه تابع اثر زوال وابسته به موقعیت کاردر توالی و تابع اثر زوال وابسته به زمان بررسی شده است. همچنین مدت زمان انجام هر فعالیت نگهداری پیشگیرانه نیز تابعی صعودی نسبت به زمان شروع آن می باشد. به دلیل پیچیدگی بالای مدل از روش فراابتکاری جهت حل استفاده شده است. بر این اساس با توجه به کاربرد زیاد الگوریتم شبیه سازی تبرید درحل مسائل مختلف، این الگوریتم به عنوان رویکرد حل مدل انتخاب شده است. در نهایت، با ارائه مثال عددی و انجام تحلیل پارامترهای زوال به ارزیابی مدل و مقایسه عملکرد روش حل پیشنهادی پرداخته شده است.

خلاصه ماشینی:

"همچنین فعالیت نت جهت خنثی کردن اثر زوال و فرسودگی ماشین ها در نظر گرفته شده است ، بطوریکه زمان و تعداد آن به عنوان یک متغیر تصمیم محاسبه گردیده و مقدار آن با توجه به بهینگی تابع هدف تعیین می شود. 1 - Wang, and Wei 2 - Wang et al 3 - Cheng 4 - Hsu et al 5 - Yang روش تحقیق در این پژوهش مسأله زمانبندی همزمان کارها و فعالیت های نت در ماشین های موازی نامرتبط با در نظر گرفتن اثر زوال و زمان آماده سازی وابسته به توالی و ماشین مورد بررسی واقع شده است . برای هر کار زمان آماده سازی وابسته به توالی و ماشین در نظر گرفته شده است ، کارها از نوع زوال پذیر بوده که با تعویق زمان پردازش زمان واقعی نیز بیشتر میشود. ٢-٢-٢- تابع اثر زوال وابسته به زمان صرف شده برای پردازش : در این حالت زمان پردازش واقعی آن ( ) از رابطه (١٦) بدست خواهد آمد: ∑ [ ] (∑( ) [ ][ ]) (16) بدین ترتیب تابع هدف مسأله فوق میتواند بصورت زیر فرموله شود: ∑ ∑( ) ∑ ∑ ∑[ ( ) ( ) ∑ ( )( ) ( ) ]( ) (17) [ ] [( ∑ ) ( ∑ ) ] ( ) [ ][ ] ( ) اثبات : اثبات تابع هدف در پیوست ج ، قابل مشاهده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.