Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد و مقایسه نرخ بازده مورد انتظار بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

(3 صفحه - از 13 تا 15)

کلیدواژه ها :

نرخ بازده مورد انتظار1 ،نرخ بازده سهام در بازار2 ،مدل‌ قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای‌3 ،ریسک سیستماتیک‌ و غیر سیستماتیک‌4 ،نرخ بازده بازار5 ،سبد سهام‌6 ،بورس‌ اوراق بهادار

کلید واژه های ماشینی : نرخ بازده مورد انتظار ، بورس اوراق بهادار تهران ، نرخ بازده سهام در بازار ، قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بورس ، ریسک ، مقایسه نرخ بازده مورد انتظار ، برآورد و مقایسه نرخ بازده ، دارایی‌های سرمایه‌ای در بورس اوراق ، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای محاسبه ، مدل قیمت‌گذاری

سال 1381 در بورس فعالیت داشته‌اند. تعداد شرکت‌های موجود در جامعه آماری 276 شرکت است‌ که از بین این شرکت‌ها،تعداد 75 شرکت با استفاده از نمونه‌گیری‌ طبقه‌اس متناسب از 15 صنعت مختلف انتخاب شده‌اند. براساس نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه تحقیق،بین‌ نرخ بازده مورد انتظار برآورد شده با استفاده از مدل‌ قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نرخ بازده سهام در بازار در طی این دوره چهار ساله یک رابطه ضعیف و معکوس وجود دارد. ریسک و بازده مورد انتظار،دو عامل اساسی در تصمیمات مربوط به‌ سرمایه‌گذاری به خصوص‌ سرمایه‌گذاری در اوراق‌ بهادار هستند.بنابراین،هر سرمایه‌گذار مایل به‌ محاسبه ریسک و بازده‌ مورد انتظار سرمایه‌گذاری خود می‌باشد.مدل‌ قیمت‌گذاری دارایی‌های‌ سرمایه‌ای یکی از مدل‌های شناخته شده در ادبیات مدیریت سرمایه‌گذاری برای‌ محاسبه نرخ بازده مورد انتظار است.در این مدل نرخ بازده‌ مورد انتظار،تابعی از ضرورت بتا یا درجه ریسک سیستماتیک‌ است.نرخ بازده مورد انتظار نه تنها در تصمیم‌گیری‌های‌ 2Lمربوط به خرید سهام‌ تعیین کننده است،بلکه‌ در این تصمیم‌گیری‌ها نرخ بازده بازار یا نرخ‌ بازده تحقق یافته نیز موثر است. هدف تحقیق حاضر برآورد نرخ بازده مورد انتظار با استفاده از مدل‌ قیمت‌گذاری دارایی‌های‌ سرمایه‌ای و مقایسه آن به‌ نرخ بازده سهام در بازار است.بر این اساس، فرضیه تحقیق بیان‌ می‌کند که بین نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده سهام در بازار رابطه وجود دارد. جامعه آماری تحقیق حاضر،شرکت‌هایی هستند که در سال 1378 در بورس اوراق بهادار تهران حضور و تا آخر

خلاصه ماشینی:

"براساس نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه تحقیق،بین‌ نرخ بازده مورد انتظار برآورد شده با استفاده از مدل‌ قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نرخ بازده سهام در بازار در طی این دوره چهار ساله یک رابطه ضعیف و معکوس وجود دارد. در این تحقیق،نرخ بازده مورد انتظار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای محاسبه و سپس‌ مقایسه‌ای بین این نرخ و نرخ بازده سهام در بازار شرکت‌ها صورت می‌گیرد. در این تحقیق،ابتدا نرخ بازده مورد انتظار شرکت‌های‌ پذیرفته شده در بورس و هم‌چنین میانگین نرخ بازده مورد انتظار صنایع مختلف برای یک دوره چهار ساله از سال‌ 8731 تا 1831 با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های‌ سرمایه‌ای محاسبه می‌شود و سپس مقایسه‌ای بین این نرخ‌ بازده مورد انتظار و نرخ بازده سهام در بازار انجام می‌گیرد. آزمون فرضیه تحقیق و نتایج حاصل از آن برای آزمون فرضیه تحقیق و یا به عبارت دیگر،برای‌ بررسی وجود رابطه و یا عدم رابطه بین دو نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده سهام در بازار در طی این دوره چهار ساله‌ از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نیز نشان می‌دهد که در طی این دوره چهار ساله یک رابطه منفی و ضعیف بین نرخ بازده‌ مورد انتظار و نرخ بازده سهام در بازار وجود داشته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.