Skip to main content
فهرست مقالات

نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی (2)

نویسنده:

(4 صفحه - از 26 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : مدیران، نقش هیات‌مدیره در حاکمیت شرکتی، هیات‌مدیره، مدیران غیر موظف، هیات مدیرهء شرکت، سهامداران، حقوق و مزایای مدیران، حاکمیت شرکتی، حقوق، حضور مدیران غیر موظف

خلاصه ماشینی:

"همچنین،به نظر می‌رسد که حضور مدیران غیر موظف‌ (غیر اجرایی)در هیات مدیرهء شرکت؛تاثیر مثبتی بر ساز و کارهای نظارتی داشته باشد،زیرا آنان می‌توانند موجب‌ تسهیل تصاحب‌4شرکت شوند و همین امر،باعث ایجاد نظم و تربیت بیشتری در مدیریت شرکت می‌شود (آگراوال‌5و نوبر66991)شواهد تجربی موجود در زمینه‌ پیشنهادهای تصاحب خصمانهء7شرکت‌ها نشان می‌دهد که در این موارد،هیات مدیره‌هایی در فرآیند پیشنهاد خرید حضور داشته‌اند که شرکت آنها،دارای سهامدارانی با منافع‌ مستقل و قابل توجه بوده است(بیرد و هیکمن،2991. دیدگاه‌های متعادل در مجموع،به نظر می‌رسد که اکثر شواهد تجربی‌ موجود،حتی باوجود برخی یافته‌های متضاد،براهمیت‌ نقش هر دو گروه از مدیران موظف و غیر موظف‌ (غیر اجرایی)تأکید کرده‌اند؛زیرا با وجود تفاوت میان‌ مهارت‌های این دو گروه،توانمندی‌ها و خدمات قابل ارائه‌ هر دوی آنان برای هیات مدیره ضروری است. پایان سخن در متنی که از نظر گذشت،موارد ذیل مورد بحث و بررسی‌ قرار گرفت: *نقش هیات مدیرهء شرکت در نظام حاکمیت شرکتی،با تاکید برشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انگلستان؛ *سیر تطور قوانین،مقررات و خطمشی‌های مربوط در انگلستان و نقش آنها در بهبود حاکمیت شرکتی؛از گزارش‌ کدبری در سال 2991 تا گزارش هیگز در سال 3002؛ *تاکید ویژه براهمیت توازن قوا در هیات مدیرهء شرکت و تشبیه هیات مدیره به قلب بدن انسان؛بدین ترتیب که‌ صحت عملیات شرکت،مستلزم اثربخشی و سلامت‌ عملکرد هیات مدیره می‌باشد؛ *اهمیت روزافزون نقش مدیران غیر موظف(غیر اجرایی) مستقل در حاکمیت شرکتی،به واسطهء ارائهء دیدگاه‌های‌ مستقل در مورد راهبردهای شرکت و کمک به برقراری‌ توازن قوا در هیات مدیره؛و *موضوع بحث‌انگیز حقوق مزایای مدیران،باتاکید بر شواهد تجربی نشان می‌دهد میان پرداخت‌های بیش از اندازه به مدیران و ساختارهای ضعیف حاکمیت شرکتی و عملکرد نامطلوب شرکت،رابطهء آماری وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.