Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی آگاهی مدیران بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مدیریت بحران بروز آتش سوزی

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 21 تا 26)

کلیدواژه ها :

آگاهی ،آتش‌سوزی ،بیمارستان ،مدیریت بحران ،مدیر ،غیر مترقبه

کلید واژه های ماشینی : بررسى آگاهى مدیران بیمارستانهاى وابسته ، بیمارستان ، دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ، مدیران بیمارستانهاى دانشگاه علوم پزشکى ، بیمارستانهاى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ، بیماران ، مدیران ، مدیران بیمارستانها ، آگاهى مدیران بیمارستانها ، مدیریت بحران بروز آتش‌سوزی

مقدمه. آتش سوزی یکی از حوادث بسیار ناگواری است که در تاریخ بشریت زیانهای جانی و مالی فراوانی به دنبال داشته است. در هنگام بروز جنگ و زلزله مناطق مسکونی و مراکز درمانی بیش از پیش در معرض آتش‌سوزی قرار دارند. براثر حوادث فوق‌الذکر در این مناطق، آتش‌سوزی در ساختمان به وقوع می‌پیوندد و بدلیل غیرمنتظره بودن زمان وقوع باید آمادگی لازم را قبلا کسب نمود و در آتش سوزیهای مراکز درمانی کادر درمان تا حدودی می‌توانند با آتش‌سوزی اطراف خود مقابله نمایند. لذا مدیران بیمارستانها باید دارای آگاهی کافی در خصوص پیشگیری، اطفای حریق و آموزشهای لازم در این مورد و... باشند. آگاهی، نگرش و مهارت مدیران می‌تواند به افزایش کارایی بیمارستان در مقابله با آتش‌سوزی یاری رساند. روش بررسی. این پژوهش توصیفی - مقطعی - کاربردی است، که در کلیه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعم از آموزشی و غیرآموزشی (به غیر از بیمارستان شهیدمدرس) در مدت زمان 6 ماه انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ی خودساخته است. روایی و پایایی پرسشنامه تایید شده و برای تحلیل داده‌ها از آزمونهای K2، پیرسون و اسپیرمن با فرض خطای 0/05= استفاده شده است. یافته‌ها. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها میانگین امتیاز کسب شده توسط یازده مدیر بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از 60 نمره کل پرسشنامه برابر با (7/36 +27/63) بوده است. نتیجه‌گیری. به طور کلی نتیجه‌گیری می‌شود که درجه‌ی آگاهی مدیران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه‌ی مدیریت بحران و بروز حریق در بیمارستان «ضعیف» است.

خلاصه ماشینی:

"دکتر احسان‌اله حبیبی و همکاران بررسی آگاهی مدیران بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مدیریت بحران بروز آتش‌سوزی در بیمارستان در سال 5)1382-83) دکتر احسان‌اله حبیبی(6)، شهره اعتماد(7)، رویا خلیلی2، مریم زحمتکش2 چکیده واژه‌های کلیدی. 5 - در مورد »شیوه انتقال بیماران به یک محیط امن در هنگام بروز حریق در بیمارستان« امتیاز کسب شده از 5 نمره برابر با (0/52ی3/45) و درجه آگاهی مدیران خوب می‌باشد. از نتایج دیگر به دست آمده از این پژوهش از یازده مدیر بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یک نفر (9/1) زن و 10 نفر بقیه (90/9) آنها مرد می‌باشند که بین جنسیت و آگاهی مدیران رابطه معناداری وجود ندارد این ارتباط توسط آزمون K2 صورت گرفت (2/0)P=. همانطور که در این پژوهش ملاحظه گردید آگاهی مدیران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مدیریت بحران حریق ضعیف ارزیابی شد که این موضوع جای اندکی تامل برای مسؤولین دارد. پژوهش‌های دیگری که در مورد وضعیت ایمنی بیمارستانها در مورد حریق صورت گرفته )وضعیت ایمنی بیمارستان حافظ وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور جلوگیری از آتش‌سوزی انجام شده و بطور کلی وضعیت ایمنی بیمارستان حافظ از نظر مقابله با آتش‌سوزی( در مرتبه متوسط قرار گرفته است (7) و یا پژوهشی که در شهر همدان با عنوان »بررسی عملکرد ایمنی بیمارستانهای شهر همدان از نظر مدیریت منابع انسانی و فیزیکی« انجام گرفت نشان داده شده که موارد: داشتن طرح ایمنی، تدریس دستورالعمل برای طبقه‌بندی و تخلیه بیمار در هنگام بروز حادثه و تدریس کدهای مخصوص برای اعلام در حال وقوع حادثه، انجام شده است (8)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.