Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی ناشی از آن در سال 1381

نویسنده:

ISC (9 صفحه - از 27 تا 35)

کلیدواژه ها :

سوانح و حوادث رانندگی ،بار اقتصادی ،مرگ و میر ،امید به زندگی

کلید واژه های ماشینی : مرگ و میر ، سوانح و تصادفات رانندگى ، میرهاى ناشى از سوانح ، بار اقتصادى مرگ و میرهاى ، زندگى در بدو تولد ، مرگ و میرهاى ، امید به زندگى ، سالهاى عمر از دست ، سوانح و تصادفات رانندگى مردان ، تصادفات رانندگى در سال

مقدمه. تاثیر زیاد مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی شاخص‌های مرگ و میر به خصوص امید به زندگی در بدو تولد و اقتصاد کشور و عدم توجه به این مرگ و میرها، لزوم توجه به آثار این مرگ و میرها ضروری است. روش بررسی. نوع تحقیق کاربردی و مطالعه حاضر توصیفی مقطعی، جامعه مورد مطالعه شامل 21873 فوت شدگان سوانح رانندگی در سال 81، منبع اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور و دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات چک لیست و روش جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات به کمک دو مدل سرمایه انسانی و فراگیر بوده است. نوع تحلیل نظری توصیفی است. یافته‌ها. مطالعات نشان داد که 29 درصد کل مرگ و میرها در کشور ناشی از سوانح و حوادث رانندگی بوده است، که 81/3 درصد از آنها مرد و 18/7 درصد را زنان تشکیل داده بودند. محاسبات نشان داد که این مرگ و میرها 12580 میلیاردریال برای کشور بار اقتصادی داشته است. نتیجه‌گیری. از آنجا که میزان مرگ و میر و علل آن با مسائل اقتصادی ارتباط دارد و تاثیر این حوادث بر سالهای عمر از دست رفته کشور برابر با 1/4 درصد تولید ناخالص ملی کشور بوده بنابراین بررسی و ریشه‌یابی و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آن، حائز اهمیت می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌ها برای مطالعه آثار جمعیتی مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی نیازمند استفاده از جداول عمر هستیم و با استفاده از جدول عمر می‌توان تأثیر این مرگ و میرها روی امید به زندگی در بدو تولید برآورد کرد و نفر سالهای عمر از دست رفته را محاسبه کرد. تولید ناخالص ملی (GNP)کشور در سال 1381 )به قیمتهای ثابت سال 1369) برابر با 893132/800 میلیارد ریال گزارش شده است )سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر اقتصاد کلان( و بار اقتصادی و هزینه مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی براقتصاد کشور )هزینه سالهای عمر از دست رفته( در سال 12580 1381 میلیارد ریال برآورد شده است. تولید ناخالص ملی (GNP) کشور در سال 1381 )به قیمتهای ثابت سال 1369) برابر با 893132/800 میلیارد ریال گزارش شده است )سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر اقتصاد کلان( و بار اقتصادی و هزینه‌ی مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی بر اقتصاد کشور )هزینه‌ی سالهای عمر از دست رفته( در سال 12580064 1381 میلیارد ریال برآورده شده است. A iwZ ,D ihteS -2i :muigleB ,slessurB ;22-91 voN 7991 ;ytilatroM dna htlaeHRno muisopmys eht fo ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.