Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی توزیع فراوانی عدم رعایت اصول و قواعد نگارش فارسی در پایان نامه های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری

نویسنده:

ISC (7 صفحه - از 50 تا 56)

کلیدواژه ها :

نشانه گذاری ،نکات دستوری ،اصول و قواعد نگارش ،شیوه‌ی صحیح خط فارسی ،ویراستاری پایان نامه‌ها ،شیوه‌ی تنظیم پژوهش

کلید واژه های ماشینی : پایان نامه‏ها، رعایت اصول و قواعد نگارش، عدم رعایت اصول نگارش فارسى، نگارش فارسى در پایان نامه‏ها، پایان‌نامه، اصول نگارش فارسى در پایان، خصوص رعایت شیوه‏ى صحیح نوشتار، رعایت کاربرد واژه‏هاى زبان نوشتار، اصول و قواعد نگارش فارسی، زبان

مقدمه. در مجامع علمی، پایان نامه‌ها به عنوان نتایج تحقیقات دانش پژوهان در نظر گرفته می‌شود و هویت علمی دانشگاهها در گرو ارزیابی همین اسناد است. هر چقدر اصول نگارش در این پایان نامه‌ها به خوبی رعایت شود؛ محتوای نوشته‌ها با کمال فصاحت و بلاغت به خواننده انتقال می‌یابد. لذا در این پژوهش سعی شده است رعایت اصول و قواعد نگارش زبان فارسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. شایان ذکر است نگارنده در زمینه ویراستاری پایان نامه و پژوهش تاکنون با تحقیقی مواجه نبوده است. روش بررسی. این مطالعه از نوع توصیفی بوده و جامعه‌ی مورد مطالعه‌ی آن تمام پایان نامه‌هایی است که در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترا در سال 1378 در دانشکده‌های پزشکی و داروسازی دفاع شده است. در این پژوهش ابتدا غلطهای نگارشی در پایان نامه‌ها مشخص شد در پنج جدول )رسم الخط، نکات دستوری، شیوه‌ی تنظیم تحقیق، درک مطلب و نشانه گذاری( به طور جداگانه ثبت گردید. تمام اطلاعات به دست آمده با استفاده از روشهای آمار توصیفی )فراوانی درصد و میانگین( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها. با توجه به نتایج به دست آمده بیشترین تعداد غلط به تایپ پایان‌نامه اختصاص داشت و میانگین آن 18/92 بود. پس از آن شیوه ی صحیح نوشتن همزه رعایت نشده و میانگین آن 13/66 مشاهده گردید. کمترین تعداد غلط مربوط به ترتیب صفحات گزارش بود. در مقایسه ی میانگین تعداد غلط در جداول پنجگانه )که در بالا بدان اشاره شد( مشخص شد بیشترین تعداد غلط مربوط به جدول شیوه‌ی تنظیم تحقیق می‌باشد و کمترین تعداد غلط به جدول نکات دستوری اختصاص دارد. براساس نتایج آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات مشخص شد تعداد غلطها در حیطه‌های مختلف یکسان نیست. نتیجه‌گیری. در این تحقیق مشخص گردید میانگین غلطهای جدول تنظیم تحقیق از همه بیشتر بود. همچنین میزان غلطهای نشانه گذاری، درک مطلب رسم الخط و نکات دستوری به ترتیب بیشتر مشاهده گردید. لذا با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید، در زمینه‌ی کیفیت تایپ پایان نامه‌ها رسم الخط، به ویژه شیوه‌ی صحیح نوشتار همزه، اتصال حرف »ب« به اسم و فعل، پیوسته و یا ناپیوسته نوشتن واژه‌ها، نشانه گذاری و کاربرد علامتهای نقطه ویرگول و نقطه باید توجه بیشتری معطوف گردد.

خلاصه ماشینی:

"جدول 2: ترتیب غلطهای نکات مربوط دستور زبان ردیف مواردغلط نکات‌دستوری به‌ترتیب ازبالا به‌پایین میانگین 1 کاربرد مفاهیم افعال با توجه به فاعل آن 5/01 2 رعایت ترتیب واژه‌ها از نظر ساختاری جمله 1/56 3 رعایت حذف افعال در آخر جملات 1/22 4 جملاتی که دارای ابهام است 1/11 5 رعایت کاربرد صحیح حرف واو در عبارات 1/09 6 رعایت استفاده صحیح از حرف را در عبارات 0/77 7 کاربرد صحیح حرف ربط »که« در جای مناسب 0/66 8 کاربرد افعال مجهول 0/28 9 استفاده صفات مفرد برای موصوف غیر عاقل 0/26 شیوه‌ی تنظیم تحقیق در این تحقیق مشخص شد بیشترین غلطها مربوط به کیفیت پایان نامه‌ها است. جدول 4: ترتیب تعداد غلطهای مربوط به درک مطلب ردیف ترتیب غلطهای مربوط به درک مطلب میانگین 1 رعایت گزینش واژه‌های مترادف مناسب با متن 10/54 2 استفاده از کلمات زاید در متن و عبارات 4/94 3 ابهام جملات 2/71 4 افتادگی کلمه 1/39 5 تکرار مطالب و عبارات بدون اضافه کردن بار معنایی 0/95 6 کاربرد جملات طولانی 0/49 7 رعایت کاربرد واژه‌های زبان نوشتار 0/16 8 رعایت ترتیب بندها برای نتیجه‌گیری بهتر 0/059 9 کاربرد واژه‌های بیگانه در عبارات 0 نشانه گذاری در این تحقیق مشخص گردید بیشترین غلط مربوط به رعایت کاربرد علامت نقطه ویرگول و علامت گیومه اختصاص دارد )جدول شماره 5)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.