Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه ی تطبیقی مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نویسنده:

ISC (9 صفحه - از 25 تا 33)

کلیدواژه ها :

بیمارستان‌ها ،بیمارستان‌های دانشگاهی ،وسایل و تجهیزات پزشکی ،مدیریت تدارکات بیمارستان

کلید واژه های ماشینی : مدیریت نگه‌داری تجهیزات پزشکی، تجهیزات پزشکی، نگه‌داری تجهیزات پزشکی، وضعیت مدیریت نگه‌داری تجهیزات پزشکی، بیمارستان، تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای دانشگاه، سازماندهی نگه‌داری تجهیزات پزشکی، تعیین وضعیت مدیریت نگه‌داری تجهیزات، هماهنگی نگه‌داری تجهیزات پزشکی، برنامه‌ریزی نگه‌داری تجهیزات پزشکی

مقدمه:حدود 20 درصد از هزینه‌های پیش‌بینی شده بیمارستان به بخش تجهیزات پزشکی اختصاص دارد،بنابراین وجود یک مدیریت دقیق و صحیح برای نگهداری این تجهیزات در بیمارستان ضروری به نظر می‌رسد.مطالعات و بررسی‌های اولیه نشان داد که با وجود اهمیت این مدیریت، متاسفانه توجه چندانی به آن،به‌ویژه در کشور ما نشده بود،ازاین‌رو این پژوهش با هدف تعیین وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان انجام گرفت. روش بررسی:پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی-مقطعی بود که در زمستان سال 1383 انجام گرفت.40 نفر مدیر،مدیر خدمات پرستاری و مسؤول واحد مهندسی پزشکی یا تجهیزات پزشکی 12 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی‌ شهر اصفهان و کارشناس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه،جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند.گردآوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه محقق‌ ساخته انجام گرفت و اعتبار و پایایی آن ارزیابی گردید.داده‌ها پس از جمع‌آوری،با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS تحلیل شد و در تحلیل داده‌ ها حداکثر امتیاز ممکن 100 و حداقل آن صفر در نظر گرفته شد. یافته‌ها:یافته‌ها نشان داد،برنامه‌ریزی نگهداری تجهیزات پزشکی حدود 62 درصد میانگین امتیاز(حد متوسط)،سازماندهی نگهداری‌ تجهیزات پزشکی حدود 44 درصد میانگین امتیاز(ضعیف)،هدایت و هماهنگی نگهداری تجهیزات پزشکی حدود 54 درصد میانگین امتیاز(حد متوسط)و کنترل نگهداری تجهیزات پزشکی حدود 42 درصد میانگین امتیاز(ضعیف)را کسب نمودند.مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی نیز 48/50 درصد میانگین امتیاز(متوسط)را کسب کرد. نتیجه‌گیری:برای تقویت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستانها،در خصوص برنامه‌ریزی،با در نظر گرفتن بودجه کافی در زمینه‌ی سازماندهی،تعیین فردی به عنوان مسؤول تجهیزات پزشکی در هربخش،در خصوص هدایت و هماهنگی،برگزاری دوره‌های آموزشی برای‌ کارکنان و کاربران تجهیزات پزشکی،و در نهایت در زمینه‌ی کنترل و نظارت،تهیه نرم‌افزار مدیریت تجهیزات پزشکی،ضروری به نظر می‌آید.

خلاصه ماشینی:

"مطالعه‌ی تطبیقی مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهانحانیه سادات سجادی‌1،دکتر محمد باقر توکلی‌2،مصطفی کیانی مهر3محمود نصر اصفهانی‌4چکیده مقدمه:حدود 20 درصد از هزینه‌های پیش‌بینی شده بیمارستان به بخش تجهیزات پزشکی اختصاص دارد،بنابراین وجود یک مدیریت دقیق و صحیح برای نگهداری این تجهیزات در بیمارستان ضروری به نظر می‌رسد. مطالعات و بررسی‌های اولیه نشان داد که با وجود اهمیت این مدیریت، متاسفانه توجه چندانی به آن،به‌ویژه در کشور ما نشده بود،ازاین‌رو این پژوهش با هدف تعیین وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان انجام گرفت. نظر به اینکه نگهداری تجهیزات پزشکی و مدیریت آن‌ نقش روزافزونی در عملکرد مطلوب بیمارستانها ایفا می‌کند(20-18)و نیز در مطالعات،نبود مدیریت صحیح‌ نگهداری تجهیزات پزشکی در گذشته ثابت شده،در گام‌ نخست،پژوهشگر وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات‌ پزشکی را در بیمارستانهای تحت بررسی تعیین نمود و با مشخص کردن نقاط قوت و ضعف احتمالی آن، راهکارهایی در جهت تکامل در این زمینه ارائه کرد. جدول 5-میانگین امتیاز*اجزای مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای مورد بررسی‌ به تفکیک بیمارستانها (به تصویر صفحه مراجعه شود) (*)حداکثر امتیاز ممکن 100 و حداقل صفر بوده است. بررسی وضعیت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک‌[پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی‌]. بررسی وضعیت نگهداری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان‌[پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی‌ درمانی‌]."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.