Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نیاز مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان به آموزش اصول و مهارتهای مدیریت 1380

نویسنده:

ISC (4 صفحه - از 1 تا 4)

کلیدواژه ها :

نیازسنجی ،آموزش مدیریت ،مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی

کلید واژه های ماشینی : مدیران، بهداشت و درمان استان اصفهان، کارکنان، مدیران شبکه‏هاى بهداشت و درمان، شبکه‏هاى بهداشت و درمان استان، شبکه بهداشت و درمان استان، مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان، مدیریت، درمان استان اصفهان به آموزش، سابقه مدیریت مدیران شبکه‏هاى بهداشت

مقدمه. علم مدیریت، علمی تخصصی و اکتسابی است و با توجه به اینکه اکثر مدیران مراکز بهداشتی - درمانی با روش علمی مدیریت آشنایی ندارند و فقط براساس تجربیات و استنباطات شخصی، سازمان خود را اداره می‌کنند، شایسته است براساس ارزیابی نیازها، برنامه‌های آموزشی مدون تهیه شود تا در نهایت سطح کیفیت خدمات بهداشتی - درمانی ارتقا یابد. مواد و روشها. مدیر و قائم مقام شبکه‌ها، معاونین بهداشتی - درمانی و مدیران مراکز بهداشتی - درمانی شهری و روستایی 19 شبکه استان اصفهان انتخاب شده، جهت ارزیابی نیاز آموزشی آنان پرسشنامه‌ای خود ایفا حاوی اطلاعات دموگرافیک و مهارتهای مدیریتی مثل برنامه‌ریزی، رهبری، اجرایی، ارتباط با سایرین، اثربخشی بر کارها و مدیریت به کارکنان را تکمیل نمودند. پرسشنامه براساس قیاس درجه‌بندی لیکرت )پنج نقطه‌ای( می‌باشد. نتایج. مدیران بیشتر در گروه سنی 25 تا 35 سال (54 درصد( بودند. اکثرا سابقه کاری بین 5 تا 9 سال (34/7 درصد) و سابقه مدیریت بین 1 تا 4 سال (59 درصد( داشتند. 52 درصد در هیچ دوره آموزشی شرکت نداشته‌اند و اکثرا (30 درصد( در دوره‌های بازآموزی شرکت داشته‌اند. بیشترین میزان نیاز مدیران، نیاز به آموزش مهارت اجرایی (48/5 درصد) و برنامه‌ریزی (46 درصد) می‌باشد. سابقه مدیریت با تمامی حیطه‌های مهارتهای مدیریتی ارتباط معنی‌دار دارد. نیاز به مهارت برنامه‌ریزی بین مدیران آموزش دیده و آموزش ندیده و نیاز به مهارت اجرایی بین مدیران با سابقه و مدیران کم سابقه تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بحث. از آنجا که سابقه مدیریت با تمامی حیطه‌ها ارتباط دارد پس میزان تجربه می‌تواند بر مهارتهای افراد تاثیر گذارد. میزان سابقه کار بر مهارتهای اجرایی که از جنس مقوله‌های علمی است موثر است، از طرفی شرکت در دوره‌های آموزشی در برنامه‌ریزی که از مقوله‌های نظری است تاثیر دارد. با توجه به اینکه بیش از نیمی از مدیران در هیچ دوره آموزش مدیریتی شرکت نداشته‌اند و اکثرا مدت کمی مدیر بوده‌اند، نیازی مبرم به آموزش مدیریت بویژه در زمینه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی، برای آنان احساس می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"بررسی نیاز مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان استان اصفهان به آموزش اصول و مهارتهای مدیریت 1)1380) دکتراحمد جمشیدی(2)، دکتر محمدحسین یارمحمدیان(3)، دکترفریبا ارجمندی(4)، هدایت‌الله عسگری3 ، دکتر احمدرضا رئیسی(5) چکیده واژه‌های کلیدی: مقدمه مدیریت، علم و هنر استفاده بهینه از منابع سازمان و هماهنگ ساختن کار و تلاش کارکنان آن برای رسیدن به هدفهای تعیین شده است )پرهیزگار، 1373)، در یک سازمان کلان سه بخش مدیریت قابل تشخیص است: 1 - مدیریت عالی 2 - مدیریت میانی 3 - مدیریت اجرایی با سرپرستی مدیریت، در هر سطحی که باشد، وقتی می‌تواند بین کارکنان هماهنگی ایجاد کند ) و از سایر منابع به طور کامل استفاده کند( که امکان و اختیار تصمیم‌گیری را داشته باشد، )علاقه‌مندی، 1372). البته رفع این نقص بزرگ در زمینه مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی نیاز به زمان دارد و شاید عملی‌ترین و در دسترس‌ترین روش برای رفع نسبی مشکلات موجود و ارتقا مهارتهای مدیریتی فعلی، ارزیابی نقاط ضعف و قوت و بررسی نیازهای آموزشی آنان است. روش‌ها این بررسی یک مطالعه توصیفی جهت ارزیابی میزان نیاز مدیران و قائم مقام شبکه‌ها، معاونین بهداشتی و درمانی و مدیران مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی 19 شبکه بهداشت و درمان استان اصفهان به آموزش اصول و مهارتهای مدیریت می‌باشد. مدیران شبکه‌های بهداشتی - درمانی، بیشترین نیاز آموزشی خود را در حیطه مهارت ایجاد ارتباط با سایرین )کارکنان(، کسب قدرت مدیریتی جهت هدایت سازمان و جلب همکاری مداوم کارکنان عنوان نموده‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.