Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان و عوامل انها

نویسنده:

ISC (5 صفحه - از 5 تا 9)

کلیدواژه ها :

رضایت شغلی ،کتابخانه دانشگاهی ،کتابدار

کلید واژه های ماشینی : کتابخانه‏هاى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، کتابداران، رضایت شغلى کتابداران کتابخانه‏هاى دانشگاه، شغلى کتابداران کتابخانه‏هاى دانشگاه علوم، کتابداران کتابخانه‏هاى دانشگاه علوم پزشکى، کتابداران دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، رضایت شغلى کتابداران، پزشکى اصفهان بیشترین میزان رضایت، دانشگاه علوم پزشکى اصفهان بیشترین

مقدمه. در عصر حاضر، اطلاع رسانی از وظایف مهم کتابخانه‌ها به شمار می‌رود و هر کتابخانه باید خود را با گسترش روزافزون اطلاعات هماهنگ سازد. بنابراین دست‌اندرکاران کتابخانه‌های دانشگاهی برای دستیابی به اهداف اطلاع‌رسانی خود و در اختیار گذاشتن بهینه اطلاعات به مراجعین، بایستی به مساله رضایت شغلی کتابداران بپردازند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف اندازه‌گیری میزان رضایت در بین کتابداران دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان، به بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر رضایت شغلی کتابداران انجام شد. مواد و روشها. این مطالعه از نوع پیمایشی می‌باشد. جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش تمام کتابدارانی (150 نفر) بودند که با مدرک فوق دیپلم و بالاتر در رشته کتابداری و یا با سمت کتابدار در 19 کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و 9 کتابخانه دانشگاه اصفهان مشغول کار بودند. در این پژوهش نمونه‌گیری انجام نشد و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود. نتایج بوسیله نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج. میانگین رضایت از امکانات رفاهی محیط کار، امکانات آموزشی و ارتقاء و ماهیت شغلی در بین کتابداران دانشگاه علوم پزشکی بیشتر از کتابداران دانشگاه اصفهان بود. و بین میانگین رضایت از حقوق و مزایا، سرپرستی کتابخانه‌ها و رابطه با همکاران بین کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. در ارتباط با میزان رضایت از سرپرستی و رابطه با همکاران، مردان نسبت به زنان رضایت بیشتری را نشان دادند. در میزان رضایت کتابداران براساس رشته تحصیلی، تنها تفاوت از نظر میزان رضایت از امکانات رفاهی محیط کار بود کتابدارانی که رشته تحصیلی آنها کتابداری بود از این نظر رضایت بیشتری نشان دادند. رضایت کلی شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (با میانگین 100/16) بیشتر از رضایت کلی شغلی کتابداران دانشگاه اصفهان (با میانگین 86/9) می‌باشد. بحث. با توجه به اینکه براساس پرسشنامه بایستی میزان جمع کل نمره رضایت شغلی برابر با عدد 9275 بوده باشد ولی جمع کل نمره کسب شده از کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1338 نمره بیشتر از نصف و جمع کل نمره کسب شده از کتابداران دانشگاه اصفهان می‌باشد. در نهایت می‌توان گفت کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به کتابداران دانشگاه اصفهان رضایت بیشتری از شغل خود دارند.

خلاصه ماشینی:

"در مجموع با انجام آزمون T برای مقایسه بین میانگین به دست آمده از این جدول، تفاوت معنی‌داری بین رضایت از حقوق و مزایای شغلی بین کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به چشم نمی‌خورد و بطور کلی کتابداران هر دو دانشگاه از میزان دریافتی خود ناخشنود هستند و این موردی است که در تمام پژوهشهای مشابه پیشین انجام شده نیز به چشم می‌خورد. با توجه به داده‌های این سؤال از پرسشنامه که شامل هفت گزینه )هر دو سازمان( بود، نتایج زیر به دست آمد: در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و در دانشگاه اصفهان بیشترین میزان رضایت کتابداران مربوط به گزینه‌ای است که رسمی شدن کتابدار در سازمان را مطرح می‌کند این بدان معنی است که رسمیت شغلی رضایت شغلی بیشتری را به دنبال دارد، در هر دو دانشگاه کمترین میزان رضایت مربوط به برگزاری دوره‌های بازآموزی و نیز برگزاری همایشها و سمینارها در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی می‌باشد، یادآور می‌شود تا زمان انجام این پژوهش هیچگونه همایش رسمی در زمینه کتابداری و اطلاع‌رسانی در دو دانشگاه برگزار نشده بود. در نهایت در آزمون انجام شده برای مقایسه بین میانگین به دست آمده از این قسمت پژوهش مشخص شد میزان رضایت از امکانات آموزشی و ارتقاء در بین کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با میانگین (18/56) بیشتر از کتابداران دانشگاه اصفهان با میانگین (14/1) می‌باشد، جهت توضیح بیشتر می‌توان گفت که میزان رضایت شغلی در این زمینه در بین کتابداران دانشگاه علوم پزشکی از نصف بیشتر و در کتابداران دانشگاه اصفهان کمتر از نصف میانگین مورد انتظار می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.