Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی روشها و قوانین مربوط به ثبت، تکمیل، صدور و جمع آوری گواهیهای فوت در استان اصفهان در سال 1381

نویسنده:

ISC (7 صفحه - از 21 تا 27)

کلیدواژه ها :

قانون ،صدور ،جمع‌آوری ،گواهی فوت

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات، فوت، استان، گواهى فوت، پزشک، ثبت، گواهى فوت پزشکى تاریخ صدور، فوت پزشکى تاریخ صدور گواهى، پزشکى تاریخ صدور گواهى فوت، گواهى فوت استاندارد

مقدمه. وجود اطلاعات مرگ و میر صحیح، دقیق، به روز و کافی بمنظور برنامه‌ریزیها، تعیین الویتها، توزیع امکانات، تخصیص بودجه و ارائه عادلانه خدمات بهداشتی درمانی در سطح جامعه امری ضروری است. رضوی در این مورد می‌گوید: اساس داده‌های مربوط به مرگ و میر، گواهی فوت است. نارسائیهای موجود در شیوه‌ی تکمیل گواهیهای فوت صحت اکثر برنامه‌های بهداشتی را زیر سوال می‌برد. در این مطالعه روشها و قوانین مربوط به ثبت، تکمیل، صدور و جمع‌آوری گواهیهای فوت در استان اصفهان در سال 1381 شناخته شده و برای گواهی فوت استاندارد و روشهای جمع‌آوری گواهیهای فوت و اطلاعات مرگ و میر الگوی مناسب ارائه گردیده است . مواد و روشها. تحقیق کاربردی و نوع مطالعه مشاهده‌ای - توصیفی - مقطعی است. ابراز جمع‌آوری اطلاعات با چک لیست صورت گرفته است، روش جمع‌آوری به صورت مشاهده و مصاحبه انجام شد و منابع اطلاعات شامل کتب، مستندات و کارکنان شاغل در مراکز ذی‌ربط در استان اصفهان بوده‌اند. نتایج. نتایج این پژوهش نشان داد که محلی برای ثبت فرم استاندارد گواهی فوت در سطح استان اصفهان وجود ندارد. همچنین گواهی فوت به عنوان ابزار جمع‌آوری اطلاعات مرگ و میر، صادر و تکمیل نمی‌شود. پزشکان گواهی فوت را در مطب خود روی سر نسخه‌ها و با ذوق و دیکته‌ی دلخواه صادر می‌کنند. پزشکی قانونی بر روی جواز دفن و پزشکان در بیمارستانها نیز بر روی فرمهای غیراستاندارد گواهی فوت را ثبت و صادر می‌نمایند. در نتیجه اطلاعات هویتی و علت مرگ و میرها بطور صحیح، دقیق، کافی و به موقع جمع‌آوری نشده و وقوع بسیاری از مرگها به اطلاع مراکز مربوط چون ثبت احوال، مرکزبهداشت، معاونت درمان و مراکز آمار و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی نرسیده است و به دنبال آن برای بیماریهای منجر به مرگ اقدامات پیشگیرانه‌ای صورت نمی‌گیرد. بحث. فرهمند در این مورد می‌گوید: یکی از راههای اساسی ارتقای صحت آمارهای میرایی با توجه به نقش و اهمیت آن در نظام اطلاعات بهداشتی و درمانی، برنامه ریزی صحیح و نظارت بر عملکرد پزشکانی است که این گواهیها را تکمیل می‌نمایند. لذا با توجه به یافته‌های پژوهشهای گذشته و فعلی انجام اقدامات سریع و به موقع سازمانهای ذکر شده در تائید و تصویب فرم استاندارد گواهی فوت در استان و فرم گزارش واقعه فوت و سپس چاپ و توزیع فرم مذکور در بین پزشکان دارای مطب، بیمارستانها، زایشگاهها، درمانگاهها و خانه‌های بهداشت امری ضروری است. بر این اساس جمع‌آوری فرمها و اطلاعات بموقع با همیاری سازمانهای ذی‌ربط همراه با آموزش همگانی صادر کنندگان گواهیهای فوت امری بسیار حائز اهمیت است.

خلاصه ماشینی:

"گزارش واقعه فوت تاریخ گزارش : مشخصات متوفی: نام: نام خانوادگی: نام پدر: تاریخ تولد: / / مجهول الهویه جنس: مرد زن نامعلوم شماره شناسنامه یا کد ملی شماره سریال شناسنامه فاقد شناسنامه محل صدور شناسنامه: کشور: استان: شهرستان: شهر/ روستا: آدرس محل سکونت: کشور: استان: شهرستان: شهر/ روستا: خیابان: کوچه: پلاک: شماره تلفن تماس: شغل: نوع بیمه: تامین اجتماعی خدمات درمانی روستایی نیروهای مسلح شرکت نفت دانا ایران سایر موارد علت فوت تاریخ فوت )به حرف( ساعت فوت )به حرف(: مکان وقوع فوت: منزل بیمارستان زایشگاه و مرکزدرمانی سایر موارد قسمت اول: الف( علت مستقیم منجر به فوت )در اثر ب(: طول مدت تقریبی بیماری تا مرگ: ب( علت مداخله‌گر )در اثر ج(: طول مدت تقریبی بیماری تا مرگ: ج( علت ریشه‌ای: طول مدت تقریبی بیماری تا مرگ: قسمت دوم: سایر شرایط کمک کننده به فوت فرد بیماری مشمول گزارش‌دهی بوده است بلی خیر مشخصات کامل گواهی دهنده + شماره نظام پزشکی:....................."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.