Skip to main content
فهرست مقالات

دیدگاه مدیران در ارتباط با امکان بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت ISO9001/2000 در بیمارستانهای دانشگاهها

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 1 تا 10)

کلیدواژه ها :

بیمارستان‌ها_استانداردهای مرجع‌_بیمارستان‌های دانشگاهی ،مدیریت بیمارستان

کلید واژه های ماشینی : سیستم مدیریت کیفیت ISO، امکان بهره‌گیری از سیستم مدیریت، مدیران، بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان، میانگین نمره امکان بهره‌گیری، نمره امکان بهره‌گیری از سیستم، کارکنان، امکان بهره‌گیری از دیدگاه مدیران، میانگین وزنی نمره امکان بهره‌گیری، کارکنان بیمارستان

مقدمه:بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت ISO9001/2000 می‌تواند منجر به اصلاح و توسعه استانداردهای مراکز بهداشتی درمانی، ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده،کاهش هزینه‌ها و بالا بردن سطح سلامت جامعه گردد.این پژوهش با هدف بررسی امکان بهره‌گیری از سیستم‌ مدیریت کیفیت ISO9001/2000 در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان از دیدگاه مدیران انجام شده است. روش بررسی:برای انجام این پژوهش کابردی که از دسته مطالعات توصیفی-تحلیلی بود از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع‌آوری داده استفاده شد که پس از سنجش و تایید روایی و پایایی بین مدیران ارشد و میانی بر اساس سرشماری و مدیران عملیاتی بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، سهمیه‌ای توزیع گردید.تحلیل داده‌های پژوهش در سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد پردازش‌ قرار گرفت. یافته‌ها:میانگین وزنی نمره امکان بهره‌گیری از سیستم مدیریت کیفیت ISO9001/2000 در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان 74/2 از پنج می‌باشد(با توجه به اینکه در آزمون T-Test یک طرفه سطح Pvalue>0/05 معنادار بوده است بنا بر این امکان بهره‌گیری از سیستم‌ مدیریت کیفیت ISO9001/2000 در این بیمارستان‌ها وجود ندارد. نتیجه‌گیری:تلاش در جهت ایجاد زمینه‌های لازم برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو مانند؛توجه بیشتر به کارکنان بیمارستان،بهبود فرآیندها و جلب رضایت مشتری می‌تواند منجر به امکان بهره‌گیری از این سیستم مدیریت کیفیتی در بیمارستان‌ها شود. نوع مقاله:تحقیقی‌

خلاصه ماشینی:

"سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا زمینه‌های‌ اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001/2000 در بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان وجود دارد یا اینکه‌ باید مقدمات آن فراهم شود؟ در تحقیق که با عنوان«مطالعه‌ی امکان کاربرد مدیریت‌ استراتژیک در بیمارستانهای دانشگاهی علوم پزشکی ایران» انجام گرفت امکان بهره‌گیری از این شیوه مدیریتی در بیمارستانهای مورد مطالعه به شرط تقویت عوامل پیشبرنده‌ای‌ چون آموزش مدیران و حذف فاکتورهای بازدارنده‌ای‌ چون حاکمیت نظام متمرکز در مدیریت بهداشت و درمان‌ کشور این مکان افزایش می‌یابد(6). میانگین نمره امکان بهره‌گیری از سیستم مدیریت‌ کیفیت ISO9001/2000 از دیدگاه مدیران در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان از بعد تحقیق‌ خدمات 62%(به تصویر صفحه مراجعه شود)84/2 و میانگین نمره امکان بهره‌گیری‌ از دیدگاه مدیران ارشد،میانی و عملیاتی از این نظر به‌ ترتیب 51/0(به تصویر صفحه مراجعه شود)08/3،38/0(به تصویر صفحه مراجعه شود)66/3،61/0(به تصویر صفحه مراجعه شود)83/2(از 5 امتیاز)بوده است. نتیجه‌گیری با ایجاد فرهنگ کیفیت در میان مدیران و کارکنان‌ بیمارستان‌ها،بهبود فرآیندها،فراهم‌آوری زمینه و بستری منسب جهت مشارکت کارکنان و استفاده از خلاقیت و ابتکار آنان،توجه بیشتر به آموزش و اثر بخش‌ بودن برنامه‌های آموزشی،فراهم کردن منابع مورد نیاز در راستای جلب رضایت مشتری،استفاده از ابزارهای آماری‌ جهت جمع‌آوری،تجزیه و تحلیل اطلاعات،شناسایی‌ مشکلات و پیش‌بینی روش‌هایی برای جلوگیری از عدم‌ انطباق‌ها و تاکید بر اهمیت بهبود مداوم در بیمارستان‌ها و از همه مهمتر انجام تعهدات و مسئولیتهای مدیریتی‌ توسط مدیران ارشد به لحاظ نقش بسیار مهم این مدیران‌ در استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت و تلاش آنان در جهت حفظ و نگهداری آن از جمله مواردی است که در صورت توجه به آنها می‌توان گامی مثبت در جهت ارائه‌ خدمات با کیفیت به مشتریان و جلب رضایت آنها، برداشته شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.