Skip to main content
فهرست مقالات

ضرورت مشارکت کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در تحقیقات مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 11 تا 16)

کلیدواژه ها :

پژوهش ،کتابداران ،مشاوران ،پژوهش در خدمات بهداشتی

کلید واژه های ماشینی : تحقیقات مصوب دانشگاه علوم پزشکی ، اطلاعات ، اطلاع‌رسانان پزشکی در تحقیقات مصوب ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، مشارکت کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکی ، پزشکی ، کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکی ، ضرورت مشارکت کتابداران و اطلاع‌رسانان ، اطلاع‌رسانان پزشکی در تیم‌های تحقیقاتی ، حضور کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکی

مقدمه:میزان پیشرفت علمی،فنی و اقتصادی یک جامعه با میزان تولید اطلاعات و دستیابی مدیران،پژوهشگران و کارشناسان به آن اطلاعات،به‌ طور مستقیم ارتباط دارد بنابراین پژوهش حاضر به تعیین ضرورت مشارکت کارکنان و اطلاع رسانان پزشکی در تحقیقات مصوب دانشگاه علوم‌ پزشکی اصفهان از دیدگاه مجریان طرح‌ها در سال 1382 پرداخته است. روش بررسی:این پژوهش،از نوع کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی می‌باشد.جامعهء پژوهش کلیهء مجریان طرح‌های مصوب پژوهشی سال‌ 1382 حوزهء معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده که از بین 420 مجری طرح‌های مصوب تعداد 96 نفر طبق نمونه انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام شد و پس از تکمیل،پاسخ‌های داده شده به سوالات پرسشنامه وارد کامپیوتر گردید و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS به تحلیل اطلاعات پرداخته شد.برای سنجش اعتماد یا پایایی پرسشنامه از ضریب CronbachAlfa و برای سنجش روایی از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. یافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد که 3/81 درصد از مجریان طرح‌های پژوهشی سال 1382 اظهار نظر کرده بودند که حضور کتابداران و اطلاع‌ رسانان پزشکی در تیم‌های تحقیقاتی لازم است. نتیجه‌گیری:با توجه به دیدگاه مثبت اکثر مجریان طرح‌های تحقیقاتی پیشنهاد شد از این نیروها در تیم‌های تحقیقاتی،مشابه مشاورین آمار، استفاده شود.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد که 3/81 درصد از مجریان طرح‌های پژوهشی سال 1382 اظهار نظر کرده بودند که حضور کتابداران و اطلاع‌ رسانان پزشکی در تیم‌های تحقیقاتی لازم است. یافته‌ها یافته‌های پژوهش نشان داد که 3/81 درصد از مجریان‌ طرح‌های پژوهشی سال 1382 در مورد بکارگیری‌ کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی به عنوان اعضای‌ تیم‌های تحقیقاتی نظر مثبت داشتند. بحث نتایج این تحقیق نشان داد که‌3/81 درصد از مجریان‌ طرح‌های پژوهشی سال‌1382 اظهار نظر کرده بودند که‌ حضور کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در تیمهای‌ تحقیقاتی لازم است. بنابراین ضرورت و سودمندی‌ حضور کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در تیم‌های‌ تحقیقاتی مشهود بوده و بهتر است از این نیروها مانند مشاورین آمار در تیم‌های تحقیقاتی استفاده شود تا آنان‌ قادر باشند از تخصص و تجربه خودشان در امر جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سابقه تحقیق،اطلاعات‌ جدید و مورد نیاز تحقیق و همچنین کمک در جمع‌آوری‌ و دسته‌بندی نتایج به دست آمده از تحقیق و در نهایت‌ تهیه و تنظیم گزارش نهایی پژوهش مشارکت داشته‌ باشند. نتیجه‌گیری با توجه به پیشنهادات مجریان طرح‌ها در زمینه‌ی‌ همکاری و مشارکت کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی‌ پیشنهاد می‌شود،در راستای ایجاد بانک اطلاعات‌ پژوهشی یک مرکز اطلاع‌رسانی توسط کتابداران پزشکی‌ در دانشگاه علوم پزشکی ایجاد گردد که وظیفه آن تهیه‌ اطلاعات مرتبط با متون گذشته تحقیقات،تهیه و گردآوری اطلاعات جدید و روز آمد،آموزش و مشاوره‌ با پژوهشگران و تهیه گزارش نهایی پژوهشها باشد و به‌ این منظور نتایج طرح‌های تحقیقاتی انجام شده به مرکز مذکور ارائه شود و پیگیری استفاده از نتایج طرح‌ها بر اساس یک برنامه منسجم توسط معاونت پژوهشی دانشگاه‌ انجام گردد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.