Skip to main content
فهرست مقالات

وضعیت مصرف انرژی در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان (در سالهای 82-78) چگونه است؟

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 17 تا 26)

کلیدواژه ها :

بیمارستان‌ها ،استانداردهای مرجع ،مصرف انرژی

کلید واژه های ماشینی : مصرف، میزان مصرف انرژی بیمارستانهای دولتی، میزان مصرف انرژی، اطلاعات، ازای تخت روز، مصرف برق به ازای تخت، مصرف گاز به ازای تخت، برق، مصرف آب به ازای تخت، استاندارد

مقدمه:مدیران بیمارستانها با کمبود شدید منابع مالی مواجه هستند،بنا بر این استفاده‌ی کارآمد از منابع محدود انرژی منجر به ارائه خدمات اثر بخش‌ به بیماران و کمک در تثبیت نرخ خدمات بهداشتی و درمانی خواهد شد.هدف از انجام این پژوهش نیز تعیین میزان مصرف انرژی(آب،برق و گاز)در تعدادی از بیمارستانهای شهر اصفهان بین سالهای 1378 تا 1382 و مقایسه آن با استانداردهای موجود جهانی بوده است. روش بررسی:پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی-مقطعی در یک مقطع پنج ساله(1382-1378)بوده است.جامعه آماری‌ شامل بیمارستانهای:الزهرا«س»و امین(دولتی)،امیرالمومنین«ع»(تحت پوشش بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی)،سعدی و مهرگان(خصوصی)بوده،که‌ هدف چنین گزینشی مقایسه ضمنی میزان مصرف انرژی بیمارستانهای دولتی با خصوصی بوده است.اطلاعات مربوط به میزان مصرف انرژی از روی‌ قبوض آب،برق و گاز،اطلاعات پرسنلی از طریق واحد کارگزینی و اطلاعات تخت فعال و تعداد بیماران از طریق واحد آمار هر یک از بیمارستانهای‌ مذکور در هر یک از سالهای مورد مطالعه مشخص گردید و تحلیل یافته‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. یافته‌ها:در دیدگاه کلان میزان مصرف انرژی بیمارستان‌ها در دوره پنج ساله مذکور بیش از استاندارد جهانی و در نگرش خرد مصرف انرژی در بیمارستانهای دولتی بیش از بیمارستانهای خصوصی بود. نتیجه‌گیری:با توجه به نتایج حاصل از پژوهش،بکارگیری روشهای جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در کلیه بیمارستانها ضروری به نظر می‌رسد و بنابراین استفاده از سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان(BEMS)توصیه می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"هدف از انجام این پژوهش نیز تعیین میزان مصرف انرژی(آب،برق و گاز)در تعدادی از بیمارستانهای شهر اصفهان بین سالهای 1378 تا 1382 و مقایسه آن با استانداردهای موجود جهانی بوده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2:میانگین مصرف برق به ازای تخت روز در بیمارستانهای مورد پژوهش‌ بیشترین مقدار میانگین مصرف برق به ازای تخت‌ روز(کیلو وات)در این دوره 5 ساله مربوط به بیمارستان‌ امیرالمومنین(ع)می‌باشد و سپس به ترتیب‌ بیمارستانهای الزهرا(س)،امین،مهرگان‌و سعدی قرار دارند. بطوری که میانگین مقدار مصرف برق به‌ ازای تخت روز در این دوره 5 ساله در بیمارستانهای‌ دولتی 48/28 کیلو وات و در بیمارستانهای خصوصی‌ 67/12 کیلو وات می‌باشد که به طور مشخص میزان‌ مصرف بیمارستانهای دولتی،25/2 برابر بیمارستانهای‌ خصوصی است. بیشترین مقدار مصرف گاز به ازای تخت روز در این‌ دوره 5 ساله مربوط به بیمارستان الزهرا(س)است و سپس به ترتیب بیمارستانهای امین امیرالمومنین(ع)،مهرگان و سعدی قرار دارند. جدول 1:میانگین مصرف صورتهای مختلف انرژی در بیمارستانهای مورد پژوهش‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) مقدار میانگین مصرف برق به ازای تخت‌ روز(کیلو وات)در این دوره پنج ساله به ترتیب از بیشترین‌ به کمترین مربوط به بیمارستانهای امیرالمومنین، الزهرا(س)،امین،مهرگان و سعدی می‌باشد. مقدار میانگین مصرف گاز به ازای تخت روز(متر مکعب)در این دوره پنج ساله به ترتیب از بیشترین به‌ کمترین مربوط به بیمارستانهای الزهرا(س)،امین، امیرالمومنین،مهرگان و سعدی می‌باشد. بحث میانگین مقدار مصرف آب به ازای تخت روز در 5 بیمارستان مورد پژوهش در دوره 5 ساله مذکور 82/728 لیتر بوده است که 46/1 برابر مقدار استاندارد می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.