Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان ستادی شرکت فولاد مبارکه

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 19 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : کارکنان، رضایت شغلی کارکنان، رضایت شغلی، رضایت شغلی کارکنان ستادی، مدیریت موجب رضایت شغلی کارکنان، مزایا موجب رضایت شغلی کارکنان، رضایت شغلی کارکنان شرکت، تحلیل واریانس امکانات ارتقای شغلی، اطلاعات، سازمان

حیات سازمانها به وجود انسانها بستگی دارد،انسانها آنها را به وجود آورده،اداره‌ نموده و چگونگی هدایت آنها را به عهده دارند.انسانی که مجموعه‌ای متشکل از ویژگیهای خاص روانی،ظرفیت و توان انجام کار جسمی،شیوه‌های شناخت علمی و تجربیات علمی و هنری است،نحوهء رفتار وی از زمان توسعهء سازمانها مورد توجه‌ بوده و مسائل مربوط به آن سنجش و ارزیابی شده است. زمانی که فکر ایجاد سازمان شکل می‌گیرد،لاجرم الگوی رفتاری نیز به تبع آن‌ آماده می‌شود.این الگو براساس نوع و ویژگیهای آن متفاوت خواهد بود.بنابراین با توجه به نوع سازمان و اینکه روند تغییرات در سازمانها هر روز شکل تازه‌ای‌ می‌گیرد،کیفیت زندگی شاغلین با شدت بیشتری تغییر می‌یابد و رضایت آنان اهمیت‌ بیشتری می‌یابد. سرچشمه‌های وجود رضایت شغلی و نبود آن در اشخاص متفاوت،گوناگون‌ است.برخی از سرچشمه‌ها که مهم شمرده می‌شوند عبارت‌اند از چالش‌انگیزی شغل، میزان علاقه‌ای که فرد به کار خود دارد،دامنهء فعالیت بدنی،شرایط کار،پاداشها و سرشت همکاران(آلن اندرسون و دیگران،7731،ص 831). در پژوهش حاضر،که براساس بررسی‌های نظری و شرایط سازمان مورد تحقیق‌ انجام شده،عوامل حقوق و مزایای پرداختی،محیط کار و عوامل انسانی،روابط انسانی،ارتقای شغلی و نحوهء مدیریت برای تحقیق انتخاب شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که سازمان لازم است در شیوهء پرداخت حقوق و مزایا تجدیدنظر نماید و نظام ارتقا را اصلاح کند.محیط کار و عوامل انسانی،نحوهء ارتباطات،نحوهء مدیریت مطلوب است.

خلاصه ماشینی:

"جدول شمارهء 4-تحلیل واریانس حقوق و مزایا با گروه شغلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) سؤال دوم پژوهش:آیا عوامل محیط کار و عوامل انسانی موجب رضایت شغلی کارکنان‌ می‌شود؟ داده‌های این فرضیه با سیزده سؤال از نمونه‌های تصادفی به دست آمده است. جدول شمارهء 5-تحلیل واریانس عوامل محیط کار و عوامل انسانی با مدرک تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) سؤال سوم پژوهش:آیا وجود روابط انسانی موجب رضایت شغلی کارکنان می‌شود؟ داده‌های این فرضیه با یازده سؤال از نمونه‌های تصادفی به دست آمده که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده از آزمون‌ Z استفاده شده است. جدول شمارهء 7-تحلیل واریانس روابط انسانی با گروه شغلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) سؤال چهارم پژوهش:آیا وجود امکانات ارتقای شغلی موجب رضایت شغلی کارکنان‌ می‌شود؟ داده‌های این فرضیه با ده سؤال از نمونه‌های تصادفی به دست آمده است. جدول شمارهء 9-تحلیل واریانس امکانات ارتقای شغلی با گروه شغلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) سؤال پنجم پژوهش:آیا نحوهء مدیریت(رهبری)موجب رضایت شغلی کارکنان می‌شود؟ اطلاعات این فرضیه با یازده سؤال از نمونه‌های تصادفی به دست آمده است. جدول شمارهء 01-تحلیل واریانس نحوهء مدیریت با گروه شغلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) در آزمون تحلیل واریانس دیگری که بین امکانات ارتقا با مدارک تحصیلی و گروه‌ شغلی به عمل آورده شد،مشخص نمود که فرض‌ HO مورد قبول واقع شده است، بنابراین گروههای شغلی مختلف بر میزان رضایت شغلی از نحوهء مدیریت اثر نمی‌گذارند جدول شمارهء 11-تحلیل واریانس نحوهء مدیریت با گروه شغلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجه‌گیری سؤال اول پژوهش به بررسی تأثیر حقوق و مزایا بر رضایت شغلی پرداخته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.