Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر نوارهای ویدئویی درس ریاضی (کتاب فیلم) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 63 تا 72)

کلید واژه های ماشینی : تأثیر نوارهای ویدئویی درس ریاضی ، بررسی تأثیر نوارهای ویدئویی درس ، دبیر متخصص و نوارهای ویدئویی ، نوارهای ویدئویی ، غیر متخصص و نوارهای ویدئویی ، فیلم ، دبیر غیر متخصص ، نوارهای ویدئویی استفاده ، تدریس ، دانش‌آموزان

هدف این تحقیق بررسی اثر استفاده از نوارهای ویدئویی درس ریاضی است که‌ محتوای آن بر سرفصلهای کتاب درسی دانش‌آموزان منطبق می‌باشد.به این منظور فرضیه‌های تحقیق طرح شدند،سپس برای آزمون فرضیه‌ها از پیش‌آزمون و پس‌آزمون(هر دو معلم ساخته)استفاده شد.جامعهء آماری این تحقیق دانش‌آموزان‌ دختر دبیرستانهای فولادشهر بوده است،از میان افراد جامعه سه گروه 53 نفره‌ به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. تدریس در گروه اول توسط دبیر متخصص،در گروه دوم به کمک دبیر غیر متخصص و نوارهای ویدئویی و در گروه سوم با استفاده از دبیر متخصص و نوارهای ویدئویی صورت گرفته است. نتایج نشان داد که بین گروه اول و دوم تفاوت معنی‌دار وجود نداشت،به عبارت‌ دیگر بین اثر تدریس دبیر متخصص و تأثیر دبیر غیر متخصص به همراه نوارهای‌ ویدئو تفاوتی وجود نداشته است.بین گروه دوم و سوم تفاوت معنی‌دار وجود داشت.یعنی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزانی که از دبیر متخصص و نوارهای‌ ویدئویی استفاده کرده‌اند،بیشتر از دانش‌آموزانی که از دبیر غیر متخصص و نوارهای‌ ویدئویی استفاده کرده‌اند بوده است.همچنین بین گروه اول و سوم نیز تفاوت‌ معنی‌دار وجود نداشت،به عبارتی بین اثر تدریس با استفاده از دبیر متخصص و نوارهای ویدئویی و تدریس به کمک دبیر متخصص بدون نوارهای ویدئویی‌ تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.یافته‌های تحقیق ضمن اشعار به تأثیر بسیار مهم دبیر متخصص در فرایند تدریس،اولا تأثیر استفاده از کتاب-فیلم را در تسریع و تسهیل‌ یادگیری به وضوح نشان داده است،در ثانی در شرایط استیصال و در مناطق محروم‌ آموزشی که کمبود دبیر متخصص وجود دارد استفاده از کتاب-فیلم را در کنار دبیر غیر متخصص بسیار ضروری دانسته و توصیه می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"(*)-استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (**)-کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی و مدرس ریاضیات در مرکز پیش‌دانشگاهی نتایج نشان داد که بین گروه اول و دوم تفاوت معنی‌دار وجود نداشت،به عبارت‌ دیگر بین اثر تدریس دبیر متخصص و تأثیر دبیر غیر متخصص به همراه نوارهای‌ ویدئو تفاوتی وجود نداشته است. در واقع پژوهشگر به دنبال آن است که مشخص کند آیا استفاده از ویدئو جای خالی دبیر متخصص را پر می‌کند؟به این منظور سه گروه 53 نفره را به‌طور تصادفی انتخاب نموده‌ تحت تأثیر روشهای مختلف آموزشی قرار داده است. جدول شمارهء 2-خلاصهء تحلیل واریانس نمرات پس‌آزمون گروهها (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجهء تحلیل آماری اطلاعات به دست آمده تفاوت مشاهده شده بین گروه اول و دوم را معنی‌دار نمی‌داند،یعنی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزانی که از دبیر غیر متخصص‌ و نوارهای ویدئویی استفاده کرده‌اند،نسبت به دانش‌آموزانی که فقط از دبیر متخصص‌ استفاده کرده‌اند،تفاوت معنی‌داری ندارد. این نتیجه در واقع نشان می‌دهد، نوارهای ویدئویی تا حدی می‌تواند جای خالی دبیر متخصص را پر کند،لذا چنانچه به‌ میانگینهای دو گروه توجه کنیم به این نکته نیز خواهیم رسید،اگرچه از لحاظ آماری‌ بین دو گروه تفاوت معنی‌دار مشاهده نشده،ولی میانگین کلاسی که از دبیر متخصص‌ استفاده کرده از گروه دوم(دبیر غیر متخصص و ویدئو)بیشتر بوده است. همچنین بررسی و تحلیل اطلاعات به دست آمده تفاوت مشاهده شده بین گروه‌ دوم و سوم را معنی‌دار نشان داده است،یعنی گروهی که از دبیر متخصص و نوارهای‌ ویدئویی استفاده کرده،پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به گروهی که از دبیر غیر متخصص و نوارهای ویدئویی استفاده کرده،داشته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.