Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه هزینه های بیمارستانهای آموزشی و غیر آموزشی دولتی و خصوصی اصفهان

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 73 تا 84)

کلید واژه های ماشینی : بیمارستان، بیمار، بیمارستان عیسی بن مریم، بیمارستانهای آموزشی و غیر آموزشی، درمانی، بیمارستانهای آموزشی، هزینه‌های مستقیم بیمارستانهای آموزشی، هزینه‌های بیمارستانهای آموزشی، پزشکی، هزینه‌های غیر‌مستقیم بیمارستان دولتی

خدمات درمانی به‌طور دایم در حال تنوع و گسترش است و هزینه‌های آن نیز افزایش‌ می‌یابد.به دلیل مسائل انسانی در ارائهء خدمات پزشکی و نیز ماهیت دولتی اکثر واحدهای درمانی،موضوع تحلیل هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری،کمتر مورد توجه‌ جدی قرار گرفته است.عنایت به طرح خودگردانی بیمارستانها در چند سال اخیر و ضرورت شناسایی و شفافیت منابع درآمد و هزینه که ممکن است به افزایش‌ بهره‌وری این واحدها منجر شود،انگیزهء این بررسی می‌باشد. در این پژوهش بیمارستان کاشانی به عنوان بیمارستان آموزشی-درمانی و بیمارستان عیسی بن مریم به عنوان بیمارستان دولتی و بیمارستان سینا به عنوان‌ بیمارستان خصوصی انتخاب گردیده‌اند و هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم آنها باهم‌ مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که هزینه‌های مستقیم بیمارستانهای آموزشی بیش از دو واحد دیگر و هزینه‌های غیر مستقیم بیمارستان دولتی بیش از بیمارستانهای آموزشی و خصوصی می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"بیشترین هزینه‌های مستقیم‌ ارائهء خدمات درمانی در بیمارستانهای غیر آموزشی نیز حق العمل پزشک با 83/81 درصد نسبت به کل هزینه‌ها و کمترین آن تجهیزات مصرفی اتاق عمل با 0/37 درصد محاسبه گردید. جدول شمارهء 1-مقایسهء هزینه‌های مستقیم بیمارستانهای آموزشی،غیر آموزشی،و خصوصی (به تصویر صفحه مراجعه شود) در زمینهء هزینه‌های غیر مستقیم ارائهء خدمات درمانی در بیمارستان آموزشی‌ بیشترین درصد هزینهء این بیمارستان نسبت به کل هزینهء حقوق و مزایا با 54/22 درصد و کمترین هزینهء آن هزینه‌های اداری با 0/81 درصد به دست آمد. در مورد هزینه‌های غیر مستقیم ارائهء خدمات درمانی در بیمارستان غیر آموزشی بیشترین درصد هزینه نسبت به کل هزینه‌های مربوط به کارکنان یا حقوق و مزایا با 75/23 درصد و کمترین آنها هزینه‌های اداری با 0/94 درصد به دست آمد. جدول شمارهء 2-مقایسهء هزینه‌های غیر مستقیم بیمارستانهای آموزشی،غیر آموزشی و خصوصی (به تصویر صفحه مراجعه شود) درآمدهای دریافتی همان‌طور که در جدول شمارهء 3 مشاهده می‌شود،بیشترین درآمد دریافتی را بیمارستان‌ آموزشی با میانگین 833556 ریال دارد که در آن مبلغ دریافتی از محل تخت بیمار بیشتر است و آن هم به دلیل طول اقامت بیمار بوده است که مقداری از آن به دلیل خاص بودن‌ و پیچیدگی بیماری است و مقداری هم به دلیل آموزشی بودن بیمارستان می‌باشد. همچنین با توجه به جدول شمارهء 2 مقایسهء هزینه‌های غیر مستقیم بیمارستانهای‌ آموزشی،غیر آموزشی و خصوصی ملاحظه می‌شود که بیمارستان عیسی بن مریم‌ بیشترین هزینه را دارد که میزان آن 81633802 ریال با میانگین 671524 ریال می‌باشد و بعد از آن بیمارستان کاشانی با میانگین 624592 ریال و پس از آن بیمارستان سینا با 937641 ریال قرار می‌گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.