Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر اصل پریماک بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 125 تا 134)

کلید واژه های ماشینی : اصل پریماک بر پیشرفت تحصیلی ، تأثیر اصل پریماک بر پیشرفت ، بررسی تأثیر اصل پریماک ، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نابینا ، نابینا ، پیشرفت تحصیلی کودکان نابینا ، کودکان ، پیشرفت تحصیلی کودکان پسر ، پژوهش ، تقویت

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اصل پریماک بر پیشرفت تحصیلی کودکان‌ نابینا بوده است.برای رسیدن به این هدف دو گروه 02 نفری از آزمودنیهای پسر مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی از میان دانش‌آموزان مؤسسهء ابا بصیر اصفهان‌ به‌صورت تصادفی انتخاب گردیدند تا فرض تحقیق،مبنی بر کارایی اصل پریماک بر پیشرفت تحصیلی کودکان پسر نابینا مورد آزمون قرار گیرد.اطلاعات جمع‌آوری‌ شده و تجزیه و تحلیل آماری نتایج از طریق آزمون‌ t استیودنت در سطح یک‌ درصد نشان داد که میانگین گروه آزمایش و گروه گواه بعد از اجرای تحقیق برابر است،در نتیجه فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت میان میانگین گروه آزمایشی و گروه‌ گواه از لحاظ پیشرفت تحصیلی تأیید نشد و می‌توان به کاربرد مؤثر اصل پریماک بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان صحه گذاشت.

خلاصه ماشینی:

"برای رسیدن به این هدف دو گروه 02 نفری از آزمودنیهای پسر مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی از میان دانش‌آموزان مؤسسهء ابا بصیر اصفهان‌ به‌صورت تصادفی انتخاب گردیدند تا فرض تحقیق،مبنی بر کارایی اصل پریماک بر پیشرفت تحصیلی کودکان پسر نابینا مورد آزمون قرار گیرد. اطلاعات جمع‌آوری‌ شده و تجزیه و تحلیل آماری نتایج از طریق آزمون‌ t استیودنت در سطح یک‌ درصد نشان داد که میانگین گروه آزمایش و گروه گواه بعد از اجرای تحقیق برابر است،در نتیجه فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت میان میانگین گروه آزمایشی و گروه‌ گواه از لحاظ پیشرفت تحصیلی تأیید نشد و می‌توان به کاربرد مؤثر اصل پریماک بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان صحه گذاشت. اصل موردنظر بر این مبنا قرار گرفته است که از فعالیتهایی که‌ کودکان علاقه‌مند به انجام دادن آن هستند می‌توان به عنوان تقویت‌کننده برای فعالیتهایی‌ که کمتر به آنها می‌پردازند استفاده کرد(علی اکبر سیف،8631؛سیف،3731). متغیر وابسته نیز پیشرفت تحصیلی یا رفتارهایی بوده است که از آن‌ به درس خواندن تعبیر می‌کنیم: یافته‌ها الف-جدول شمارهء 1-معدل دو گروه قبل از اجرای پژوهش را نشان می‌دهد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) مطابق جدول موردنظر تفاوت دو گروه قبل از اجرای اصل پریماک از لحاظ آماری‌ تفاوت معنی‌داری را نشان نمی‌دهد و t مشاهده شده کوچکتر از t جدول می‌باشد. به نظر می‌رسد علت‌ مؤثر بودن متغیر مستقل را می‌توان به وضعیت زیر نسبت داد: در کاربرد اصل پریماک آنچه در وهلهء اول اهمیت دارد تعیین رده‌های بالاتر سلسله مراتب تقویت و فعالیتهایی است که در موجود زنده محتمل‌تر می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.