Skip to main content
فهرست مقالات

دانش پژوهی: تنش زدایی در سردردهای میگرنی با بیوفیدبک

نویسنده:

کلیدواژه ها :

تنش زدایی ،میگرن ،پسخوراند زیستی

کلید واژه های ماشینی : درمان، سر درد، اطلاعات، سر دردهای میگرنی، سر دردهای میگرنی نشان، تنش‌زدایی، بدن، محوریت شیوه ریلکسیشن و استفاده، تنش‌زدایی در سردردهای میگرنی، تعداد سر دردهای میگرنی افراد

در یافت فید بک چه از محیط و چه از بدن برای سازگاری زیست شناختی ارگانیزم ضروری است.روان درمانگری با محوریت شیوه ریلکسیشن و استفاده از بیو فید بک یکی از شیوه‌های موثر برای مهار اختلالاتی است که در هسته اصلی آنها استرس و اضطراب بر جسته است. بیو فید بک اطلاعات زیر آستانه‌ای بهنجار را در حوزه در یافت هشیارانه فرد قرار می‌دهد و عینی سازی این پاسخ‌ها امکان نظم جویی آنها را برای فرد تسهیل می‌نماید.مقاله حاضر ضمن ارائه اطلاعات کار بردی و مفید در زمینه بیو فید بک برای متخصصین تاثیر این شیوه را بر سر دردهای میگرنی نشان می‌دهد.آزمودنی‌ها کسانی بوده‌اند که با درمان سر درد به مرکز مشاوره طلیعه مراجعه کرده و تحت درمان قرار گرفته‌اند از تمام کسانی که برای درمان مراجعه کرده‌اند 10 نفر از لیست انتظار و 10 نفر از افراد تحت درمان مورد مقایسه قرار گرفته‌اند، نتایج نشان می‌دهند افرادی که تحت درمانگری با شیوه ریلکسیشن به همراه بیو فید بک قرار گرفته‌اند توانسته‌اند به طور معنی داری مدت، شدت و تعداد حمله‌های سر دردی خود را تقلیل دهند.

خلاصه ماشینی:

"آزمودنی‌ها کسانی بوده‌اند که با درمان سر درد به مرکز مشاوره طلیعه مراجعه کرده و تحت درمان قرار گرفته‌اند از تمام کسانی که برای درمان مراجعه کرده‌اند 10 نفر از لیست انتظار و 10 نفر از افراد تحت درمان مورد مقایسه قرار گرفته‌اند، نتایج نشان می‌دهند افرادی که تحت درمانگری با شیوه ریلکسیشن به همراه بیو فید بک قرار گرفته‌اند توانسته‌اند به طور معنی داری مدت، شدت و تعداد حمله‌های سر دردی خود را تقلیل دهند. میانگین تغییرات در دو گروه (به تصویر صفحه مراجعه شود) «نمودار شماره 1» همانطور که در جدول شماره 2 نشان داده است گروهی که تحت درمان ریلکسشن با بیو فید بک قرار گرفته‌اند در زمینه کاهش تعداد سر دردها به طور معنی داری موفق شده‌اند، یعنی مقایسه تفاضل دو میانگین تغییرات با آزمون‌{L T L}ارزشی معادل 57/8 نشان می‌دهد که در سطح 999 معنی دار است یعنی با احتمال 001/0 خطا می‌توان ادعا کرد که این روش درمانگری می‌تواند تعداد سر دردهای میگرنی را کاهش دهد. این یافته‌ها نشان می‌دهند که تغییرات گروه آزمایشی و مقایسه با آزمون‌{L T L}ارزشی معادل 41/5 را نشان می‌دهد که در سطح 001/0 معنی دار است یعنی می‌توان با اطمینان 99 در صد ادعا کرد که آموزش تنش زدایی با بیو فید بک می‌تواند مدت سر دردهای میگرنی را کاهش دهد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.