Skip to main content
فهرست مقالات

مفاهیم و نظریه های پژوهش

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"تا هنگامی که فرانک برای آزمونهای برونفکنی عنوان مشترکی نیافته بود، این آزمونها از یکدیگر متفاوت بنظر می‌رسیدند: (1)توضیحات داده شده را از کتاب آزمون شخصیتهای سه گانه‌{L segamosrep esiort sed tset eL L}اثر {L samohT sekcaB enieledaM L} (2){L noitcejorP L} (3){L knarF L} (4){L yarruM L} آزمونها امکان می‌دادند که فرد ساختهای روانی خود را بیرونی سازد و جنبه‌های پویای عواطفش را آشکار کند، ولی بنظر می‌رسید که مکانیسم عمل در هر آزمون متفاوت است: یونگ 1 مکانیسم عمل را با توجه به نظریه تداعی آزاد 2 فروید تحلیل می‌کرد، رورشاخ 3 مکانیسم عمل را نوعی در یافت ادراکی 4 می‌دانست و می‌گفت که هر تفسیری از آزمون به وسیله آزمودنی یک ادراک است و هر ادراک از تداخل تجربه‌های گذشته حاصل می‌شود و این وضعیت را"سازش دهی تداعیها"می‌نامید. اگر چیزی مانع از آن شود که علت درونی را بپذیریم، پذیرای علل بیرونی می‌شویم 8 : در سال 1911 مکانیسم دفاعی پارانوئیا را چنین توصیف می‌کند:"در تشکیل سنتم پارانوئیا، نکته قابل توجه آن است که نمی‌توان آن را"برونفکنی"نامید، پس از آنکه یک ادراک درونی متوقف و کنار گذاشته می‌شود، در همان محل و مکان و بجای محتوی آن، پس از تغییراتی، (1){L snoisluP L} (2)در مجله روانشناسی آمریکا، شماره 8 سال 1939 صفحه 339-413 (3){L noitasinagrO L} (4){L ioS ed noisserpxE L} (5){L sseliF L} (6){L eqaionaraP L} (7){L aionaraP L} (8)فروید، کتاب"تولد روانکاوی" دوباره به آگاهی در می‌آید، تشکیل ادراکی که از خارج انسان حاصل شده است 1 . در آزمون شخصیتهای سه گانه گفته است:"سه شخصیت را در نظر آورید"با این بیان عقده اودیپ بکار گرفته می‌شود و می‌توان تصور کرد ک پاسخهای هر فرد موقعیت اودیپی تصویر پدر و مادر را در بر دارد و یا مکانیسم‌های دفاعی او را در اودیپ نشان می‌دهد و با بیانگر صورتها و تغییرات و گذر از مرحله اودیپی است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.