Skip to main content
فهرست مقالات

روانشناسی مثبت - احساس شادمانی ذهنی

نویسنده:

روانشناسی دیگر فقط مطالعه آسیب‌شناسی، ضعف و صدمه نیست بلکه مطالعه نقاط قوت و فضیلت را هم در بر می‌گیرد.درمان روانشناختی صرفا ترمیم آن‌چه شکسته است نیست بلکه پرورش بهترین‌ها را نیز دربرمی‌گیرد.جنبش روانشناسی مثبت نگری 3 که در هزاره جدید شروع شده برای کمک به مردم جهت بهینه کردن زندگی مثلا از طریق تجربه بیشتر شادمانی ذهنی 4 اختصاص یافته است.شادمانی ذهنی عبارت است از رضایت و خرسندی(از گذشته)، امید و خوش‌بینی(به آینده)شادمانی(در حال).مقاله حاضر به تعریف، اهمیت و ساختار این سازه 5 روانشناختی اشاره می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"جنبش روانشناسی مثبت نگری 3 که در هزاره جدید شروع شده برای کمک به مردم جهت بهینه کردن زندگی مثلا از طریق تجربه بیشتر شادمانی ذهنی 4 اختصاص یافته است. واژه‌های کلید:شادمانی ذهنی، رضایت از زندگی 6 ، عاطفه خوشایند 7 ، عاطفه ناخوشایند 8 (1)کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز (2)استادیار بخش روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز (3) namenhaK leinaD (4) ygolohcysP evitisoP (5) (BWS)gnieB-lleW evitcejbuS (6) tcurtsnoc (7) noitcafsitas efil (8) tceffa evitisop مقدمه: شادمانی، ذهن متفکرین را برای هزاران سال به خود مشغول داشته است هرچند که فقط در سال‌های اخیر است که به شیوه نظام‌دار مورد مطالعه و اندازه‌گیری قرار گرفته است. تعاریف نظری شادمانی ذهنی شادمانی ذهنی اشاره دارد به اینکه مردم زندگی خود را چگونه ارزیابی می‌کنند و شامل متغیرهای از قبیل رضایت از زندگی، رضایت از وضعیت زناشویی، رضایت از کار، فقدان افسردگی، اضطراب و وجود عواطف و خلقیات مثبت می‌شود. فرضیه پشتیبان خود گزارشی‌های شادمانی ذهنی این است که پاسخ‌گر در یک وضعیت ویژه برای گزارش تجربه بهزیستی خود قرار دارد؛در حقیقت فقط شخص پاسخ‌گر است که می‌تواند آلام و خوشی‌های خود را تجربه کند و در مورد اینکه آیا زندگی وی بر حسب تجربه درونی‌اش ارزشمند است یا خیر به قضاوت بنشیند. در ضریب باز آزمایی در فاصله دو ماه، SANAP سطوح مناسبی نشان داده به طوری که به موازات طولانی‌تر شدن چهارچوب زمانی رابطه با دستور العمل زمانیبه طور کلی، برای عاطفه مثبت برابر 68/و برای عاطفه منفی برابر 71/حاصل شده است، جدول(1-3)را ببینید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.