Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل پیش بینی کننده فرسودگی شغلی (معلمان کودکان عقب مانده و عادی در شهرستان بیرجند

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : فرسودگی شغلی ، معلمان ، معلمان ، معلمان کودکان عقب‌مانده و عادی ، میزان فرسودگی شغلی معلمان ، میزان فرسودگی شغلی معلمان کودکان ، میزان فرسودگی شغلی ، معلمان کودکان استثنایی و عادی ، پرسشنامه ، جنسیت معلمان میزان فرسودگی شغلی

در این پژوهش از تعداد 120 معلم کودکان استثنایی و عادی مشغول به تدریس در مقطع ابتدایی و استثنایی استفاده شده است.از آنان خواسته شده که به پرسشنامهای محقق ساخته(با استفاده از نظریه هنگامه‌ها) 2 در مورد فرسودگی شغلی که شامل 30 ماده می‌باشد پاسخ دهند در این پرسشنامه چند پرسش اساسی مطرح است که در حین پژوهش پاسخ می‌دهیم:

خلاصه ماشینی:

"از آنان خواسته شده که به پرسشنامهای محقق ساخته(با استفاده از نظریه هنگامه‌ها) 2 در مورد فرسودگی شغلی که شامل 30 ماده می‌باشد پاسخ دهند در این پرسشنامه چند پرسش اساسی مطرح است که در حین پژوهش پاسخ می‌دهیم: چه عواملی فرسودگی شغلی معلمان را در حیطه‌های چهار گانه(خستگی عاطفی، ید بینی، فقدان اثر گذاری و احساس عدم پیش بینی می‌کند؟) آیا بین میزان فرسودگی شغلی معلمان کودکان استثنایی و عادی تفاوتی وجود دارد؟آیا جنسیت معلمان میزان فرسودگی شغلی را تعدیل می‌کند؟ آیا بی فرسودگی شغلی معلمان دانش آموزان دختر یا پسر تفاوتی وجود دارد؟ آیا معلمان با مدارک تحصیلی گوناگون از لحاظ فرسودگی شغلی تفاوتی دارند؟ آیا بین سابقه معلمان با سنین مختلف از لحاظ فرسودگی رابطه‌ای وجود دارد؟ نتایج دال بر آن بود که عامل سن، جنسیت دانش آموزان و گروه آموزشی عادی-استثنایی مهمترین پیش بینی کننده‌های فرسودگی شغلی در بین معلمان عادی و استثنایی شهرستان بیرجند (1)این پژوهش بوسیله زهرا طوفی برای اخذ درجه کار شناسی ارشد در روانشناسی و آموزش کودکان عقب مانده ذهنی صورت گرفته است. این سوال همچنین بیان می‌دارد که بین جنسیت معلمان و میزان فرسودگی شغلی آنها رابطه معنی داری وجود ندارد و در هر یک از عوامل خستگی عاطفی، بد بینی فقدان اثر گذاری نیز رابطه معنی دار نیست ولی در بعد احساس عدم قدرت و جنسیت معلمان رابطه معنی دار است به طوری که زنان نسبت به مردان در دو گروه عقب مانده و عادی از احساس عدم قدرت بیشتری بر خوردارند و این نیز به دلیل روحیه زنان در محیط کار می‌باشد که دوست دارند از قدرتی همانند مردان بر خوردار باشند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.