Skip to main content
فهرست مقالات

خودپنداری، منبع کنترل و رضایت شغلی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : خودپنداری، دبیران، منبع کنترل، رضایت شغلی دبیران، منبع کنترل و رضایت شغلی، رضایت شغلی، بررسی تفاوت رضایت شغلی دبیران، منبع کنترل درونی، بررسی تفاوت خودپنداری دبیران، رضایت شغلی دبیران رابطه وجود

خلاصه ماشینی:

"پرسش‌های پژوهش: 1-آیا بین خودپنداری و رضایت شغلی دبیران رابطه وجود دارد؟ 2-آیا بین خودپنداری دبیران دارای منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی تفاوت وجود دارد؟ 3-آیا بین رضایت شغلی دبیران دارای منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی تفاوت وجود دارد؟ واژه‌های کلید:خودپنداری-منبع کنترل درونی-منبع کنترل بیرونی-رضایت شخصی‌(1)-این پژوهش برداشتی از رساله کارشناسی ارشد مشاوره در دانشگاه رودهن صورت گرفته است:استاد راهنما آقای دکتر سیف الله بهاری، استاد مشاور دکتر قاسم قاضی و استاد داور دکتر فرخ لطفی کاشانی مقدمه: در عصر ما این امر مسلم گشته است که رفتار بشر نتیجه موقعیت‌ها عوامل متعددی است که مهمترین آنها خانواده و مدرسه و اجتماع است. بین رضایت شغلی دبیران با منبع درونی و بیرونی تفاوت معناداری وجود دارد، بنابر این فرض صفر (0 H) رد دو فرض تحقیق‌ (1 H) تأیید می‌شود. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره آزمون تفاوت میانگین بین نمرات خودپنداری دبیران زن دارای منبع کنترل بیرونی و درونی منطقه آموزش و پرورش تهران بحث و نتیجه‌گیری: نتیجه حاصل از بررسی ارتباط بین خودپنداری و رضایت شغلی دبیران زن نشان‌دهنده وجود رابطه معنی‌دار بین این دو متغیر در سطح اطمینان درصد است. با مقایسه میانگین آنها می‌توان قضاوت کرد که دبیرانی دارای منبع کنترل درون ی از خودپنداری بالاتری برخوردار هستند، به شکلی که خودپنداری باعث می‌شود تا از توانائی‌های فردی درک روابط فردی(با خود و با دیگران)، در درک ارزشها، و نیز درک هدف‌های زندگی مطلوب‌تری برخوردار هستند و در حقیقت منبع کنترل درونی باعث شده است تا خودپنداری افراد افزایش یابد. نتیجه حاصل از بررسی تفاوت بین رضایت شغلی دبیران زن دارای منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی در سطح اطمینان درصد تفاوت معناداری را نشانمی‌دهد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.