Skip to main content
فهرست مقالات

تاملی در خوانش مصرعی از شاهنامه (با طرح گونه ای نادر از متمم)

نویسنده:

(6 صفحه - از 31 تا 36)

کلیدواژه ها :

شاهنامه ،متمم ،دستور تاریخی

کلید واژه های ماشینی : متمم ، خوانش مصرعی از شاهنامه ، حرف‌اضافه ، نادر از متمم ، حرف اضافة ، فردوسی ، پیشوند ، فعل ، بررسی کامل گونه‏های متمم ، گونه‏های نادر متمم

دﺳﺘﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﯾﮑﯽ از ﺷﺎهﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻓﻬﻢ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ. ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎدر متمم در آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻤﻢ، ﻣﺎ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ. گونه ﻧﺎدرﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺶ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﯾﮏ ﻣﺼﺮع از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.