Skip to main content
فهرست مقالات

اثر تمرین بدنی بر میزان هورمونهای TSH و T4، T3 در زنان ورزشکار و غیر ورزشکار

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 35 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : ورزشکار ، زنان ورزشکار و غیر ورزشکار ، گروه ورزشکار بسکتبال کاهش معنی‌داری ، TSH ، ورزشکار بسکتبال کاهش معنی‌داری نشان ، اثر تمرین بدنی ، تمرین بدنی ، میزان هورمونهای TSH ، تنیس ، ورزشکار و غیر ورزشکار بسکتبال

این پژوهش به بررسی اثر تمرین بدنی بر میزان هورمونهای تری‌ید و تیروئین‌ (T3) ، تیروکسین‌ (T4) و تیروتروپین‌ (TSH) در زنان ورزشکار و غیر ورزشکار می‌پردازد. برای این منظور دو گروه از زنان ورزشکار و غیر ورزشکار انتخاب شدند و هر گروه در دو رشتهء بستکبال و تنیس روی میز به تمرین پرداختند.(در هر گروه‌ .n-7 مدت تمرین بدنی(تمرینات بسکتبال یا تنیس روی میز)یک ساعت تعیین گردید. نمونه‌های خون پیش از شروع تمرین بدنی و بلافاصله بعد از اتمام تمرین بدنی گرفته‌ شد.نتایج نشان داد که میزان‌ T3 در کل افراد (n-28) پس از تمرین بدنی افزایش‌ یافت.برعکس در مقدار T4 و TSH کاهش مشاهده شد،اما این کاهش معنی‌دار نبود.نتایج چهار گروه به‌طور جداگانه نشان داد که‌ T3 در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار بسکتبال افزایش یافت، T4 نیز فقط در گروه ورزشکار بسکتبال کاهش‌ معنی‌داری نشان داد،اما در سایر موارد هیچ‌گونه تغییر معنی‌داری مشاهده نگردید. درهرحال از این نتایج می‌توان چنین استنباط کرد که میزان‌ T3 در خون بر اثر تمرین بدنی احتمالا افزایش می‌یابد و به نظر می‌رسد که نوع و شدت تمرین‌ (بسکتبال در مقایسه با تنیس روی میز)اثر بیشتری بر T3 داشته باشد.مضافا اینکه سطح آمادگی جسمانی افراد(ورزشکار و غیر ورزشکار)بر میزان هورمونها بی‌تأثیر است.

خلاصه ماشینی:

"این پژوهش به بررسی اثر تمرین بدنی بر میزان هورمونهای تری‌ید و تیروئین‌ (T3) ، مدت تمرین بدنی(تمرینات بسکتبال یا تنیس روی میز)یک ساعت تعیین گردید. (**)-کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی غیر ورزشکار بسکتبال افزایش یافت، T4 نیز فقط در گروه ورزشکار بسکتبال کاهش‌ رشتهء ورزشی(بسکتبال و تنیس روی میز)بر غلظتهای سرمی‌ T3 و T4 و TSH زنان‌1 نمودار 1-مقایسهء میانگین غلظتهای سرمی‌ T4ṣT3 و TSH پیش آزمون و پس آزمون‌ n-28 میزان‌ TSH در کل آزمودنیها(شکل 1)و همچنین در چهار گروه مورد مطالعه‌ بسکتبال و تنیس روی میز نشان داد (p>%5) اما در مقادیر T4 و TSH تفاوت معنی‌داری‌ به علاوه شرکت در تمرین بدنی بسکتبال در مقایسه با تنیس روی میز باعث‌ نمودار 2-مقایسهء میانگین غلظتهای سرمی‌ T4ṣT3 و TSH پیش آزمون و پس آزمون مقایسهء T3 پیش و پس از تمرین بدنی در چهار گروه نشان داد که افزایش مشاهده‌ این عقیده‌اند که تمرین بدنی باعث افزایش‌ TSH می‌شود(رفزوم و استروم،9791؛"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.