Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی علل عدم استقبال عشایر بی سواد از دوره های آموزشی نهضت سوادآموزی از دیدگاه آموزشیاران در شهرستان فریدونشهر

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 45 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : بررسی علل عدم استقبال عشایر ، سوادآموزی ، آموزشیاران ، نهضت سوادآموزی از دیدگاه آموزشیاران ، عشایر بی‌سواد در کلاسهای نهضت ، پژوهش بررسی علل عدم استقبال ، اطلاعات ، استقبال عشایر از دوره‌های نهضت ، نهضت سوادآموزی در سال تحصیلی ، دوره‌های آموزشی نهضت

جامعهء ایرانی از سه بخش شهری،روستایی و عشایری تشکیل شده است.در میان عشایر ایران که متشکل از 69 ایل و 745 طایفهء مستقل است(سرشماری عشایر کوچنده، 6631)،ایل بختیاری وسیعترین ایل محسوب می‌شود. هدف اساسی این پژوهش بررسی علل عدم استقبال عشایر بی‌سواد از دوره‌های‌ آموزشی نهضت سوادآموزی از دیدگاه آموزشیاران در شهرستان فریدونشهر است که‌ در آن عوامل آموزشی،اجتماعی،فرهنگی،خانوادگی و فردی بررسی شده است. اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه‌های توزیعی بین صد نفر از آموزشیاران زن و مرد شاغل در نهضت سوادآموزی در سال تحصیلی 87-67 که به صورت تصادفی ساده‌ انتخاب گردیدند،به دست آمد.پرسشنامه حاوی 63 سؤال بسته پاسخ است. یافته‌های تحقیق نشان داد که در بین عوامل مختلف،عوامل خانوادگی بیشترین تأثیر و عوامل فردی کمترین تأثیر را بر عدم استقبال عشایر از دوره‌های نهضت سوادآموزی‌ دارند.همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین عوامل خانوادگی،اقتصادی،اجتماعی، آموزشی و فردی و عدم استقبال عشایر بی‌سواد از کلاسهای سوادآموزی رابطهء معناداری‌ وجود دارد.در ضمن مقایسهء نظرات آموزشیاران زن و مرد با مدارک تحصیلی و سابقهء کار مختلف در خصوص عوامل فرهنگی و آموزشی حاکی از تفاوت معنادار است،اما در مورد سایر عوامل نظریات یکسان است.

خلاصه ماشینی:

"عوامل فردی کمترین تأثیر را بر عدم استقبال عشایر از دوره‌های نهضت سوادآموزی‌ آموزشی و فردی و عدم استقبال عشایر بی‌سواد از کلاسهای سوادآموزی رابطهء معناداری‌ 1-آیا علت عدم استقبال عشایر بی‌سواد از کلاسهای سوادآموزی عامل اقتصادی است؟ 2-آیا علت عدم استقبال عشایر بی‌سواد از کلاسهای سوادآموزی عامل اجتماعی است؟ 3-آیا علت عدم استقبال عشایر بی‌سواد از کلاسهای سوادآموزی عامل آموزشی است؟ 4-آیا علت عدم استقبال عشایر بی‌سواد از کلاسهای سوادآموزی عامل فرهنگی است؟ 5-آیا علت عدم استقبال عشایر بی‌سواد از کلاسهای سوادآموزی عامل خانوادگی است؟ (2)- Abu-Rabia 6-آیا علت عدم استقبال عشایر بی‌سواد از کلاسهای سوادآموزی عامل فردی است؟ 7-آیا عامل فوق در عدم استقبال عشایر بی‌سواد از کلاسهای سوادآموزی تأثیر 2-آیا بین نظر آموزشیاران زن و مرد در ارتباط با تأثیر عوامل فوق در عدم استقبال عشایر با توجه به اینکه این تحقیق سعی دارد به بررسی علل عدم استقبال عشایر بی‌سواد از عوامل مؤثر در عدم شرکت عشایر بی‌سواد در کلاسهای نهضت سوادآموزی در خصوص عوامل مؤثر در عدم شرکت عشایر بی‌سواد از کلاسهای نهضت سوادآموزی در خصوص عوامل مؤثر در عدم شرکت عشایر بی‌سواد از کلاسهای نهضت سوادآموزی سطح متوسط باعث عدم شرکت عشایر بی‌سواد در کلاسهای نهضت سوادآموزی‌ گردیده است. 2-تأثیر عوامل اجتماعی بر عدم استقبال عشایر بی‌سواد از کلاسهای سوادآموزی مورد سطح زیاد موجب عدم شرکت عشایر بی‌سواد در کلاسهای نهضت سوادآموزی گردیده‌ سایر عوامل باعث عدم استقبال افراد بی‌سواد از کلاسهای سوادآموزی شده است. شرکت عشایر بی‌سواد در کلاسهای نهضت سوادآموزی شده و تأثیر عوامل و مشکلات‌ فردی مورد تأیید واقع شد و فرض صفر رد گردید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.