Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر روشهای یادگیری و مطالعه مردر و پس ختام بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی در شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 87 تا 100)

کلید واژه های ماشینی : روش یادگیری و مطالعهء مردر، روش یادگیری و مطالعهء پس‌ختام، روشهای یادگیری و مطالعه، یادگیری و مطالعهء پس‌ختام مطالعه، پیشرفت تحصیلی، تأثیر روشهای یادگیری و مطالعه، یادگیری و مطالعهء مردر مطالعه، میانگین نمرات پیش‌آزمون پیشرفت تحصیلی، بررسی روشهای یادگیری مطالعهء مردر، روش مطالعهء پس‌ختام

هدف از این تحقیق بررسی روشهای یادگیری مطالعهء مردر1و پس‌ختام‌2بر پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌آموزان بود.سه فرضیهء اساسی دنبال گردید.فرضیهء اول این بود که‌ دانش‌آموزانی که با روش یادگیری و مطالعه مردر مطالعه می‌کنند،نسبت به‌ دانش‌آموزانی که با روش سنتی مطالعه می‌کنند از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار هستند.فرضیهء دوم اینکه دانش‌آموزانی که با روش یادگیری و مطالعهء پس‌ختام مطالعه‌ می‌کنند،نسبت به دانش‌آموزانی که با روش سنتی مطالعه می‌کنند از پیشرفت‌ تحصیلی بیشتری برخوردار هستند.فرضیهء سوم اینکه دانش‌آموزانی که با روش‌ یادگیری و مطالعهء مردر مطالعه می‌کنند،نسبت به دانش‌آموزانی که با روش یادگیری‌ و مطالعهء پس‌ختام مطالعه می‌کنند از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار هستند. نمونه مشتمل بر سه گروه:گروه گواه،گروه آزمایشی 1(روش مطالعهء پس‌ختام)و گروه آزمایشی 2(روش مطالعهء مدر)بودند.ابزار جمع‌آوری داده‌ها،آزمونهای‌ معلم ساخته در غالب آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون هوشی ریون برای گروه‌ سنی 71-01 ساله بود.براساس یافته‌های به دست آمده درحالی‌که بین سه گروه‌ مورد آزمایش در میانگین نمرات پیش آزمون پیشرفت تحصیلی هیچ‌گونه تفاوت‌ معنی‌داری وجود نداشت،ولی در میانگین نمرات در پس آزمون پیشرفت تحصیلی‌ تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید که ناشی از تأثیر متغیرهای مستقل بود.نتایج تحلیل‌ کوواریانس برای سه گروه با کنترل متغیرهای مداخله‌گر،نشان داد که فرضیهء اول و دوم در سطح اعتماد 69 درصد (P-0/04) تأیید شدند و فرضیهء سوم که تفاوت‌ بین دو روش یادگیری و مطالعه بود تأیید نگردید.در این تحقیق مشخص شد که‌ دانش‌آموزانی که با روشهای جدید یادگیری و مطالعه درس می‌خواندند،از پیشرفت‌ تحصیلی بیشتری برخوردار بودند.

خلاصه ماشینی:

"فرضیهء دوم اینکه دانش‌آموزانی که با روش یادگیری و مطالعهء پس‌ختام مطالعه‌ یادگیری و مطالعهء مردر مطالعه می‌کنند،نسبت به دانش‌آموزانی که با روش یادگیری‌ و مطالعهء پس‌ختام مطالعه می‌کنند از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار هستند. موضوع تحقیق،روش و شیوهء یادگیری و مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بود. چنین بود که دانش‌آموزانی که با روش یادگیری و مطالعهء مردر مطالعه می‌کنند،نسبت به‌ دانش‌آموزانی که با روش سنتی مطالعه می‌کنند از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار دانش‌آموزانی که با روش سنتی مطالعه می‌کنند از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار هستند و فرضیهء دوم اینکه دانش‌آموزانی که با روش یادگیری و مطالعهء پس‌ختام مطالعه‌ روشهای یادگیری و مطالعه در مدت یک ماه پس آزمون پیشرفت تحصیلی انجام گرفت و روش سنتی مطالعه کرده بودند از پیشرفت تحصیلی بهتری برخوردار شدند. روشهای یادگیری و مطالعهء مردر و پس‌ختام یعنی گروه آزمایشی 1 و 2 در حدود 1/8 یادگیری و مطالعهء مردر مطالعه کرده بودند از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار این نتیجه با تحقیقات انجام شدهء متولی(6731)در زمینهء تأثیر استفاده از روشهای یادگیری و مطالعه و تحقیق با تحقیقات کامکار(6731)در زمینهء استفادهء مورد پیشرفت تحصیلی دانشجویان استفاده‌کننده از روشهای یادگیری و مطالعه در فرضیهء دوم تحقیق این بود که دانش‌آموزانی که با روش یادگیری و مطالعهء یعنی دانش‌آموزانی که با روش یادگیری و مطالعهء پس ختام مطالعه کرده بودند از پیشرفت‌ (1)- Relaxation فرضیهء سوم تحقیق که تفاوت بین دو روش یادگیری و مطالعه بود تأیید نگردید و روش سنتی مطالعه کرده بودند از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار شدند که این‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.