Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان تحقق اهداف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از دیدگاه مربیان و اولیا

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 101 تا 114)

کلید واژه های ماشینی : تحقق اهداف کانون پرورش فکری، اهداف کانون پرورش فکری کودکان، کانون پرورش فکری کودکان، میزان تحقق اهداف کانون پرورش، پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کانون پرورش فکری، کودکان و نوجوانان، برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان، رشد، اهداف کانون پرورش فکری تفاوت

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان محلی برای رشد و پرورش توانمندیهای‌ کودکان و نوجوانان در زمان گذران اوقات فراغت آنهاست.هدف کانون پرورش‌ فکری دستیابی به رشد ذوقی-هنری،اجتماعی،عاطفی،اخلاقی،اعتقادی،جسمی و فکری کودکان و نوجوانان بوده است.این تحقیق به بررسی میزان تحقق این اهداف‌ از دیدگاه مربیان و اولیا می‌پردازد.سؤال اصلی تحقیق این است که آیا کانون پرورش‌ فکری به اهداف موردنظر خود رسیده است. این تحقیق توصیفی-پیمایشی است.همهء مربیان کتابخانه‌های کانون شهر اصفهان‌ (05 نفر)و 891 نفر از اولیا که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی منظم‌ انتخاب شدند در این تحقیق شرکت داشتندابزار تحقیق پرسشنامه‌ای با 65 سؤال‌ بسته پاسخ بود و از آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه مربیان و اولیا برنامه‌های کانون بر رشد اجتماعی با میانگین رتبه‌ای 8701/8،رشد اخلاقی با 4001/86،رشد اعتقادی‌ با 249/4،رشد عاطفی با 149/73 و رشد فکری با 458/1 تأثیر داشته و به‌ رشد اجتماعی،اخلاقی،اعتقادی،عاطفی و فکری کودکان و نوجوانان کمک نموده‌ است،ولی بر رشد جسمی و ذوقی-هنری(میانگین رتبه‌ای رشد جسمی 354/31 و میانگین رشد ذوقی-هنری 237/32)کمترین اثر را داشته و کمک چندانی به‌ رشد جسمانی و ذوقی-هنری کودکان و نوجوانان نکرده است.

خلاصه ماشینی:

"(**)-کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه مربیان و اولیا برنامه‌های کانون بر رشد 1-به نظر مربیان و اولیا برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به اهداف‌ 2-بین نظر مربیان و اولیا دربارهء تحقق اهداف کانون پرورش فکری تفاوت معناداری‌ فرضیهء اول تحقیق:به نظر مربیان و اولیا برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و جدول شمارهء 1-پاسخ اولیا و مربیان دربارهء تحقق اهداف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فرضیهء دوم تحقیق:بین نظر مربیان و اولیا دربارهء تحقق اهداف کانون پرورش فکری، این است که به نظر زنان رشد اخلاقی و اعتقادی در کانون پرورش فکری بیشتر تحقق‌ 1-از دیدگاه مربیان و اولیا برنامه‌های کانون پرورش فکری بر رشد اجتماعی کودکان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به افزایش رشد اجتماعی آنان کمک کرده است. فکری کودکان و نوجوانان به افزایش رشد اخلاقی آنان کمک کرده است. آورده و نشان داده است که به نظر مربیان و دانش‌آموزان کانون فرهنگی-تربیتی به رشد 4-برنامه‌های کانون پرورش فکری به رشد عاطفی کودکان و نوجوانان کمک کرده است‌ مربیان و اولیا نشان داد که به نظر مربیان،کانون بیشتر بر رشد عاطفی تأثیر داشته است. 5- t مشاهده شده در تأثیر برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر رشد اولیا معتقد بودند که اطلاعات علمی کودکان و نوجوانان بر اثر شرکت در برنامه‌های‌ کانون بیشتر شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کانون پرورش فکری به رشد جسمانی کودکان و ب)برنامه‌های کانون برای رشد جسمانی کودکان و نوجوانان کافی نبوده و این جنبه از"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.