Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش و جایگاه وسایل کمک آموزشی در برنامه درسی علوم تجربی دوره راهنمایی و بررسی میزان کاربرد آنها

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 45 تا 58)

کلید واژه های ماشینی : وسایل کمک‌آموزشی ، استفادهء معلمان از وسایل کمک‌آموزشی ، مواد و وسایل کمک‌آموزشی ، علوم تجربی ، معلمان ، معلمان ، تدریس ، دبیران ، پژوهش ، استفاده از وسایل کمک‌آموزشی

پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر در استفادهء معلمان از وسایل‌ کمک‌آموزشی،دلایل استفاده نکردن معلمان از وسایل کمک‌آموزشی و نیز ارائه‌ راهبردهایی به منظور استفادهء بهتر از تکنولوژی آموزشی در تدریس علوم تجربی‌ انجام گرفته است. پژوهشگر برای مشخص نمودن این اهداف پنج سؤال ویژه دربارهء نقش و جایگاه مواد و وسایل کمک‌آموزشی درنظر گرفته است و درصدد پاسخگویی به‌ این سؤالات می‌باشد.روش پژوهش،روش توصیفی-پیمایشی است.ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای است که پژوهشگر تنظیم کرده و پس از تأیید کارشناسان و برآورد اعتبار آن،بین دبیران علوم تجربی توزیع گردیده است. شیوه‌های آماری استفاده‌شده عبارت‌اند از آمار توصیفی و استنباطی که بدین وسیله‌ به تجزیه و تحلیل یافته‌ها پرداخته شده است.نتایج به‌دست آمده به شرح زیر می‌باشد: 1-مؤثرترین و کارآمدترین عوامل،در استفاده از وسایل کمک‌آموزشی،استفاده از شیوه و روش تدریس مناسب است. 2-مهمترین عامل بازدارنده‌هء معلمان در استفاده از وسایل کمک‌آموزشی تعداد زیاد دانش‌آموزان در کلاسهای آموزشی علوم تجربی است. 3-به عقیدهء دبیران،مهمترین تأثیری که وسایل کمک‌آموزشی در میزان یادگیری‌ دارد عبارت است از:افزایش سرعت،دقت،توجه،کار و فعالیت دانش‌آموز که این‌ امر آموزش را به طرف محور قرار دادن دانش‌آموز سوق می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"(**)-کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی کارشناسان و برآورد اعتبار آن،بین دبیران علوم تجربی توزیع گردیده است. 2-مهمترین عامل بازدارنده‌هء معلمان در استفاده از وسایل کمک‌آموزشی تعداد زیاد 4-تأثیر استفاده از مواد و وسایل کمک‌آموزشی در میزان یادگیری دانش‌آموزان از نظر (1)- Edgar Dale علوم تجربی تأکید دارد و ضمن این‌گونه پژوهشها اشاره به شیوه‌هایی شده است که‌ اعمال این شیوه‌ها در تدریس علوم تجربی مستلزم استفادهء بهینه از ابزار و وسایل‌ در این پژوهش آمده است که سالهاست که آموزش علوم در ژاپن از طریق‌ جدول شمارهء 1-توزیع دبیران علوم تجربی از نظر سطح تحصیلی به تفکیک جنسیت طبق داده‌های جدول شمارهء 1 اکثر دبیران علوم تجربی بدون توجه به جنسیت با علوم تجربی بوده و کمترین فراوانی مربوط به معلمان دیپلم(8/6 درصد)می‌باشد. نتایج این جدول نتیجه گرفته می‌شود که اکثر دبیران متناسب با مدرک تحصیلی خود به‌ (1)- Cronbachs Alpha تدریس علوم تجربی پرداخته‌اند،یعنی تعداد 821 نفر(19/4 درصد)با مدرک فوق دیپلم‌ نتایج جدول شمارهء 2 نشان می‌دهد بیشترین درصد پاسخها در سطح زیاد و (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول شمارهء 5 نشان می‌دهد،بیشترین درصد پاسخها در سطح زیاد و این نتایج نشان می‌دهد که اکثریت قاطع دبیران(بیش از 59 درصد)نقش مواد و همانطور که در متن مقاله از نظر صاحب‌نظران علوم تربیتی نیز عنوان شده این شیوه‌ انتقال مطالب از این طریق،به کمک معلمان که مستلزم استفاده از وسایل و مواد کمک‌آموزشی است یا که در این پژوهش شرکت کرده‌اند و همچنان‌که در متن مقاله نیز اشاره شده است این‌ دلایل عدم استفاده معلمان از امکانات و وسایل کمک‌آموزشی ذکر شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.