Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی سلسله مراتب ارزشهای دانش آموزان دوره متوسطه استانهای مازندران و گلستان

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 41 تا 58)

کلید واژه های ماشینی : سلسله‌مراتب ارزشهای دانش‌آموزان، تفاوت سلسله‌مراتب ارزشهای دانش‌آموزان دختر، سلسله‌مراتب ارزشهای دانش‌آموزان دوره متوسطه، سلسله‌مراتب ارزشهای دانش‌آموزان دورهء متوسطه، بررسی سلسله‌مراتب ارزشهای دانش‌آموزان دوره، نوجوانان، ارزشهای دانش‌آموزان دختر و پسر، متوسطه، سلسله‌مراتب ارزشهای دانش‌آموزان متفاوت، دانش‌آموزان دورهء متوسطه بررسی

پژوهش حاضر،سلسله مراتب ارزشها را در دانش‌آموزان دورهء متوسطه بررسی کرده‌ است.بدین منظور 0001 نفر از دانش‌آموزان دبیرستانهای استان مازندران و گلستان‌ به شیوهء نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و طبقه‌ای انتخاب شدند.آزمودنی‌ها به‌ پرسشنامهء سنجش ارزشهای آلپورت،ورنون،و لیندزی‌ (A.V.L) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که سلسله مراتب ارزشهای دانش‌آموزان متفاوت است.یافته‌ها نشان‌ می‌دهد که تفاوت سلسله مراتب ارزشهای دانش‌آموزان دختر و پسر معنادار است. سطح تحصیلات والدین با سلسله مراتب ارزشهای فرزندان رابطه دارد.نتایج همچنین‌ نشان می‌دهند که سلسله مراتب ارزشهای دانش‌آموزان پایه‌های تحصیلی اول و دوم‌ متوسطه با سوم و چهارم متوسطه متفاوت است.همچنین سلسله مراتب ارزشهای‌ دانش‌آموزان شهری و روستایی متفاوت است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که سلسله مراتب ارزشها با توجه به موقعیت جغرافیایی(شهری-روستایی)،جنس، سن،شرایط زندگی در بین نوجوانان متفاوت است(نقل از شمسیان،2731). لی و مارکس‌2(0991)در تحقیقی که بر روی 3351 نفر از دانش‌آموزان‌ دبیرستانی انجام دادند،به این نتیجه رسیدند که بین سلسله مراتب ارزشها،نگرشها و پیامدهای رفتاری(مانند پیشرفت تحصیلی)دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین کوهن راز2(2891)نیز در تحقیقی که بر روی‌ گروهی از نوجوانان فرانسه انجام داد به این نتیجه رسید که تغییر محیط شناختی و محیط اجتماعی نوجوانان باعث تغییر در وضعیت تحصیلی و نظام ارزشی آنها می‌شود(نقل از احدی و محسنی،0731). فرضیات تحقیق با توجه به تحقیقات انجام شده و نظریه‌های مختلف و بررسی متون مربوط به موضوع‌ تحقیق،فرضیه‌های تحقیق حاضر به قرار زیر تدوین شدند: 1-بین سلسله مراتب ارزشهای دانش‌آموزان دختر و پسر دورهء متوسطه تفاوت وجود دارد. با توجه‌ به نتیجهء حاصل از فرضیهء اول می‌توان گفت که بین سلسله مراتب ارزشهای دختران و پسران تفاوت وجود دارد و این تفاوت می‌تواند به دلایل مختلف مانند جنسیت،تفاوت‌ در شیوه‌های تربیتی والدین نسبت به دختران و پسران،تفاوت در رشد اخلاقی و ارزشی‌ آنها،تصورات اجتماعی نسبت به دختران و پسران باشد. عبیدی‌ (3991)نیز در تحقیق خود نشان داد که بین واکنش دانش‌آموزان دبیرستانی نسبت به‌ ارزشهای اخلاقی و سطح سواد و پایگاه اجتماعی والدین ارتباط وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهشها و وجود ارتباط بین ارزشهای نوجوانان با جنبه‌های‌ مختلف رفتار،نگرش،عادات،تفکر و احساسات آنها توصیه می‌شود که مسؤولان به‌ رشد و ایجاد نظام ارزشی در نوجوانان توجه داشته باشند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.