Skip to main content
فهرست مقالات

شاخص‌های سنجش از دوری چه‌ اندازه می‌توانند موجب بهبود برآورد بار معلق شوند؟

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (15 صفحه - از 135 تا 149)

در این پژوهش کارایی شاخص‌های ماهواره‌ای و پارامترهای ژئومورفومتری در برآورد بار رسوبی با استفاده از مدل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و داده‌کاوی به چالش کشیده شده است. بدین منظور، نخست مدل‌ها به کمک پارامترهای ژئومورفومتری مستخرج از مدل رقومی ارتفاعی و شاخص‌های ماهواره‌ای بهینه‌سازی شد و نزدیک‌ترین داده‌های دبی و رسوب به زمان تصاویر ماهواره‌ای خروجی مدل درنظر گرفته شد. پس از اجرای الگوریتم‌ها، به وزن‌دهی پارامترها و تعیین میزان تاثیرشان در پیش‌بینی بار رسوبی معلق پرداخته ‌شد. نتایج نشان داد عملکرد مدل‌ها با ورودی‌های مختلف گوناگون است. مقادیر RMSE مدل‌ها بیانگر آن است که در صورت استفاده از پارامترهای ژئومورفومتری به ‌عنوان ورودی مدل مقدار RMSE بیشتر است و در مقابل با استفاده از برخی شاخص‌ها به‌ عنوان ورودی مدل‌ها میزان RMSE کاهش می‌یابد؛ به ‌طوری که در مدل فرایند گوسی با ورودی پارامترهای ژئومورفومتری مقدار10/ 35 =RMSE و در صورت ورودی شاخص‌های تصاویر ماهواره‌ای مقدار 7/ 513 =RMSE است. با تلفیق پارامترهای ژئومورفومتری و شاخص‌ها میزان دقت همة مدل‌ها افزایش یافته و مدل فرایند گوسی با 026/ 5 =RMSE بیشترین دقت را داشته است. نتایج حاصل از وزن‌دهی نیز نشان داد که شاخص‌های Clay index (average) و b5 (average) و NDVI (max) دارای بیشترین وزن بوده و بیشترین تاثیر را در پیش‌بینی بار رسوبی معلق داشته‌اند.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.