Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسۀ دو روش NDSI و LSU در برآورد سطح برف به وسیلۀ سنجندۀ MODIS (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز سقز)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (13 صفحه - از 207 تا 219)

آبِ حاصل از ذوب برف نقش عمده‌ای در تأمین آب مورد نیاز برای فعالیت‌های کشاورزی، منابع طبیعی، صنعتی، و نیازهای انسانی، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، دارد. در مقایسه با روش‌های سنتی، کاربرد داده‏های سنجش از دور برای برآورد سطح پوشش برف قابلیت‏های بیشتری دارد. در این مطالعه، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS و با به‌کارگیری دو الگوریتم NDSI و LSU، سطح پوشش برف حوضة سقز در استان کردستان محاسبه شده است. برای مقایسة دقت این روش‌ها، از تصاویر IRS، که دارای قدرت تفکیک مکانی بالایی هستند (24 متر)، استفاده شد. بدین منظور، سطح برف در تصاویر هم‌زمان MODIS و IRS برآورد شد. سپس، در مناطق مختلف و یکسان در دو تصویر، پیکسل‌های انتخاب‌شده، سطح برف، و رابطة خطی رگرسیونی بین نتایج حاصل از IRS و دو روش به‌کاررفته برای تصاویر  MODISجداگانه محاسبه شد. برای بررسی معنی‌داربودن رابطه از آزمون آماری t (احتمال 95 درصد) و رابطة رگرسیونی استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از رگرسیون، روش LSU همبستگی بیشتری (98 درصد) دارد و در آزمون t نیز اختلاف معنی‌داری بین تصاویر IRS و روش LSU وجود ندارد. بنابراین، روش LSU، در مقایسه با روش NDSI، از دقت بیشتری در برآورد سطح برف برخوردار است.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.