Skip to main content
فهرست مقالات

دورسنجی بقایای گیاهی سوزانده ‌شده در مزارع با بهره‌گیری از تصاویر سنجندۀ لندست

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (13 صفحه - از 341 تا 353)

این تحقیق در مزارع ذرت و گندم منطقة ارزوئیة استان کرمان انجام شده است. در این مطالعه، توانایی تصاویر سنجندة ‌لندست برای پایش مزارعی که در آن‌ها بقایای گیاهی آتش ‌زده ‌شده، با استفاده از شاخص‌های طیفی و آنالیز جداسازی طیفی خطی، ارزیابی شد. بدین منظور، چهار وضعیت سطح خاک‌ـ شامل زمین خاک‌ورزی‌نشده، زمین با بقایای گیاهی، زمین با پوشش گیاهی سبز، و زمین با بقایای گیاهی سوزانده‌شده‌ـ درنظر گرفته شد و چهار شاخص طیفی NDVI، BAI، NBR، و NBRT برای قطعات آزمایشی ایجاد شد. نتایج نشان داد شاخص ‌BAI قادر است، بهتر از سایر شاخص‌های مورد بررسی، مزارعی را که در آن‌ها بقایای گیاهی آتش زده شده از سایر عوارض موجود در سطح زمین جدا کند. مساحت مزارع آزمایشی آتش‌زده‌شده در تصاویر ماهواره‌ای، که به ‌وسیلة شاخص BAI محاسبه شده بود، با مساحت واقعی مزارع آزمایشی همبستگی بسیاری (95/ 0 =R2) داشت. بنابراین، برای تمایز قائل‌شدن بین مزارع سوخته و سایر عوارض، می‌توان از شاخص BAI استفاده کرد. همچنین، سطح مزارع سوخته، که با آنالیز جداسازی طیفی خطی تخمین زده شده بود، با داده‌های به‌دست‌آمده از روش زمینی همبستگی مناسبی (89/ 0 =R2) داشت.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.