Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی، اصول، الگوها و تکنیک های نیازسنجی در برنامه ریزی درسی

نویسنده:

(17 صفحه - از 69 تا 85)

قلمرو آموزش و پرورش به دلیل گستردگی و پیچیدگی ذاتی که در آن وجود دارد، نیازمند اتخاذ تدابیری خاص می باشد. برای تحقق اهداف آموزشی در قلمرو آموزش و پرورش و به طور کلی در سایر حوزه ها، اولین و مهمترین اقدام قبل از تدوین اهداف، نیازسنجی می باشد. در این میان آشنایی با مبانی، اصول، روش ها و الگوهای نیازسنجی می تواند زمینه های مناسبی را برای برنامه ریزی دقیق آموزشی و تدوین اهداف آموزشی در حوزه ی آموزش و پرورش فراهم سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم نیاز و نیازسنجی، اصول و قواعد نیازسنجی، تکنیک ها و روش های نیازسنجی می باشد. مقاله تدوین شده به روش توصیفی- کتابخانه ای تنظیم شده است. در این روش، از ابزار فیش برداری استفاده شده است و در فیش برداری به منابع با ارزش مراجعه شده است. در مقاله حاضر نخست مفهوم نیازسنجی بر اساس آرای صاحب نظران در حوزه برنامه ریزی درسی و آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد، سپس اصول و قواعد نیازسنجی شرح داده می شود. بعد از شرح اصول نیازسنجی، سه الگوی رایج در نیازسنجی در قالب مراحلی معرفی می گردد و در پایان تکنیک ها و روش های نیازسنجی بررسی می شود.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین در این الگو مراحل مهم زیر را سپری کنید: ــ هدف های کلی را (در صورت موجود بودن ) شناسایی یا تدوین کنید؛ (رجوع شود به تصویر صفحه) ٣- نمودار الگوی قیاسی ارزشیابی و بازنگری برنامه تکنیک ها و روش های نیازسنجی با توجه به مطالعات و بررسی های انجام شده در حوزه نیازسنجی آموزشی و درسی، فنون نیازسنجی که در تعیین نیاز کاربرد دارند معرفی می شوند: تکنیک دلفی (Delphi Technique) این تکنیک دارای سابقه طولانی بوده و برای اولین بار توسط دالکی و هلمرد (١٩٦٣) در سال ١٩٥٠ برای کمپانی «راند» تدوین شد. به منظور انجام نیازسنجی در این تکنیک طی مراحل زیر ضروری می باشد: ــ شرح وظایف یا مجموعه مهارت های لازم برای انجام بهینه یک شغل را فهرست کنید؛ ــ نمونه ای از کارشناسان و صاحب نظران را انتخاب و فهرست را برای آنان ارسال کنید؛ ــ نظرات افراد صاحب نظر را در فهرست مربوطه لحاظ کنید؛ ــ براساس فهرست موردنظر، وظایف و تکالیف کلیدی و مهم برای یک شغل را مشخص نمائید؛ ــ براساس وظایف کلیدی استخراج شده ، ازمون مورد نظر را تهیه کنید؛ ــ نمونه ای از افراد شاغل در پست مورد نظر را به صورت تصادفی انتخاب کنید؛ ــ از افراد نمونه آزمون بعمل آورید؛ ــ نتایج را تحلیل کرده و مجموعه وظایفی که اکثر افراد در انجام آن دچار مشکل هستند، مشخص نمائید؛ ــ مسائل و مشکلات را به صورت نیاز آموزشی و درسی بیان کنید؛ ــ نیازها را اولویت بندی کنید (فتحی و اجارگاه ، ١٣٧٥،ص ٦٥-٦٤)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.