Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و شناخت ریسک از دیدگاه بانکداری و ابعاد خطرات شناخته شده یک فعالیت ریسکی معین

نویسنده:

(29 صفحه - از 138 تا 166)

هدف ازانجام تحقیق، بررسی و شناخت ریسک از دیدگاه بانکداری و ابعاد حطرات شناخته شده یک فعالیت ریسکی معین می باشد. این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه ی آماری شامل ٢٠ نفر مدیران، معاونین و کارشناسان معاملات می باشند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه مقایسات زوجی است. یافته های حاصل از تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان می دهد که به ترتیب عوامل اقتصادی، فنی و مالی در رتبه اول تا سوم هستند، بنابراین بانکها در بررسی طرح های سرمایه گذاری سعی کنند تا اهمیت و وزن نسبی هر کدام از عوامل را مد نظر قرار دهند. توجه بیشتر به بعد اقتصادی نشان دهند اهمیت عواملی مانند، معرفی محصول؛ قیمت مواد اولیه و برآورد ارزش افزوده طرح، روند عرضه و تقاضا در آینده می باشداز طرف دیگر بعد مالی نسبت به بقیه ابعاد از اهمیت کمتری برخوردار است، این بعد به مسائلی مانند توان و سابقه مالی متقاضی، سرمایه، هزینه های طرح و نحوه تامین آن، پیش بینی فروش و سودآوری و سایر نسبتهای مالی مورد بررسی قرار می گیرد. پیشنهاد می گردد بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق ضرایب و وزن هر کدام از معیارها در شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ملت مورد بازنگری قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"1711 اولویت بندی نهایی شاخص ها نیز به صورت زیر است : ردیف شاخص ها وزن میانگین 1 محیط زیست 0/1733 2 دانش فنی و تکنولوژی 0/1082 3 قیمت مواد اولیه 0/0768 4 محصول 0/0674 5 ظرفیت طرح 0/0613 6 کیفیت فروش محصولات 0/0558 7 عرضه 0/0548 8 تقاضا 0/0517 9 قیمت فروش محصولات 0/0402 10 صادرات 0/0379 11 امکان ورود رقبای جدید 0/0351 12 دوره وصول مطالبات 0/0260 13 واردات 0/0224 14 نسبت آنی 0/0223 15 نسبت جاری 0/0217 16 بازده داراییها 0/0210 17 نسبت سرمایه گذاری به اشتغال 0/0187 18 حاشیه سود ناخالص 0/0174 19 توان پوشش بدهی 0/0172 20 روش تولید 0/0160 21 بازده ارزش ویژه 0/0154 22 گردش کل داراییها 0/0119 23 اظهار نظر حسابرس 0/0072 24 داراییهای جاری به کل داراییها 0/0054 25 دفعات گردش کالا 0/0048 26 نسبت بدهیها به داراییها 0/0044 27 قوانین و مقررات دولتی 0/0021 28 وضعیت حساب متقاضی نزد بانک 0/0016 ٢٩ نسبت بدهیهای بانکی به داراییهای ثابت 0/0015 30 فروش سال جاری به سال گذشته 0/0005 نتایج حاصل از تحقیق در قالب پاسخ به سؤالات پژوهش آورده شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.