Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل فرم E در شهر اهواز

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 17 تا 36)

کلیدواژه ها :

هنجاریابی ،ساختار عاملی ،پرسشنامهء شخصیت 61 عاملی کتل فرم‌ E ،نمره‌های استاندارد دهگانه

کلید واژه های ماشینی : عاملی شخصیت کتل فرم، پرسشنامه، هنجار، PF، شخصیت، شخصیت کتل فرم PF، هنجار نمره‌های استاندارد دهگانه، نمره‌های استاندارد دهگانه، شخصیت کتل فرم E، عامل

هدف از این پژوهش هنجاریابی پرسشنامهء شخصیت 61 عاملی کتل فرم‌ E (کتل، ایبر،تاتسوئوکا،0791)و سنجش پایایی و روایی آن بود.به همین منظور 315 نفر از کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی با روش تصادفی چند مرحله‌ای‌ انتخاب شدند.پرسشنامهء 61 عاملی شخصیت کتل فرم‌ PF-E)E 61)با روش‌ مصاحبهء انفرادی تکمیل شد.با استفاده از تحلیل عوامل،روایی آزمون مورد بررسی قرار گرفت.براساس نتایج به دست آمده ارزش ویژه 61 عامل بالاتر از یک بود که نشان‌دهندهء وجود روایی عاملی پرسشنامه است.با روش آلفای‌ کرونباخ،پایایی آزمون با خطای معیار اندازه‌گیری 1/510 برابر با 0/15به دست‌ آمد.ضرایب به دست آمده برای پایایی عامل‌های آزمون رضایت‌بخش نبود، اما ضرایب روایی برای 61 عامل حد اقل شرط لازم را داشتند.پس از تحلیل‌ داده‌ها به منظور تفسیر نمره‌های خام هر عامل به‌طور جداگانه هنجارهای‌ درصدی و هنجار نمره‌های استاندارد دهگانه‌ (sten) تهیه گردید.

خلاصه ماشینی:

"هدف از این پژوهش هنجاریابی پرسشنامهء شخصیت 61 عاملی کتل فرم‌ E (کتل، کتل 5 فرم برای این آزمون تهیه کرده است. دانشجویان نقایص شنوایی و دیگر مشکلات ارتباطی داشتند و این امر شرکت مؤثر آنها را در کالجی که برای شنوایی بهنجار طراحی شده بود دشوار می‌کرد. پژوهش‌هایی که فرم‌ E برای جمعیت‌های آنها ساخته شده بود،اشاره بر این دارد دارد بدین صورت است که جملاتی ارائه می‌شود(که این گزینهء اول ماده به حساب‌ نتایج این مطالعهء مقدماتی روی 03 آزمودنی از جامعهء پژوهش نشان داد که فرم‌ نمره‌گذاری‌ PF-E 61 بدین‌صورت‌ است که به هر ماده نمرهء صفر یا یک داده می‌شود و برای تفسیر نمره‌ها،نمره‌های خام به‌ نوع روایی سازه برای آزمودنیهایی که از چند عامل استفاده شده است،روش تحلیل‌ پرسشنامه از روش تحلیل عوامل استفاده شده است. ملاحظه می‌شود که ارزش ویژه برای هر عامل از یک بالاتر است. جدول 5-ضرایب روایی عاملی هر عامل براساس تحلیل عوامل پرسشنامهء PF-E 61(315- N ) نمره‌های استاندارد دهگانه که مختص این پرسشنامه می‌باشد تبدیل شده است(کتل، دهگانه برای هر عامل به دست آمد،به نیمرخ روانی پرسشنامهء PF-E 61 متصل می‌شود. (1)-4 Personality Factor-E-Ahvas جدول 6-هنجار درصدی برای هر عامل پرسشنامهء PF-E 61 (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 7-نمره‌های استاندارد دهگانه برای هر عامل(315- N ) پس از اینکه‌ PF-E 61 اجرا شود برای تفسیر نمره‌های خام عامل‌ها نیاز به هنجارهای مناسب است تا از طریق‌ تهیه و هنجار درصدی و نمره‌های استاندارد دهگانه برای هر عامل در جدولهای 6 و 7"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.