Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر راهبردهای مقابله با استرس بر سلامت روان دانشجویان: اثر تعدیل کننده سرسختی روان شناختی

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 77 تا 98)

کلیدواژه ها :

سرسختی روان‌شناختی ،شیوه‌های مقابله با استرس ،بهداشت‌ روان دانشجویان

کلید واژه های ماشینی : سلامت روانی، سرسختی روان‌شناختی، استرس، روانی، راهبردهای، سرسختی، پرسشنامهء سرسختی روان‌شناختی، دانشجویان، رابطهء میان سرسختی روان‌شناختی، سلامت روان دانشجویان

هدف پژوهش حاضر با پیگیری روند مطالعات مربوط به سرسختی‌ روان‌شناختی و توجه به نتایج به دست آمده در مورد افراد سرسخت،به‌ بررسی نقش تعدیل‌کنندهء سرسختی روان‌شناختی در ارتباط بین راهبردهای‌ مقابله‌ای و سلامت روانی می‌پردازد.نمونهء مورد بررسی شامل 002 نفر از دانشجویان(951 دختر و 14 پسر)سال اول و دوم رشتهء روان‌شناختی عمومی‌ و بالینی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان بودند.به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامهء سرسختی اهواز،پرسشنامهء راهبردهای مقابله با استرس پارکر و اندلر(0991)و پرسشنامهء سلامت عمومی 82- GHQ استفاده شد.نتایج‌ ضریب همبستگی پارشیال بین متغیرهای موجود و بررسی متغیرهای مربوط به‌ جنس و سال ورود به دانشگاه نشان داد که رابطهء میان سرسختی روان‌شناختی با راهبردهای مقابلهء مسأله‌مدار و اجتنابی،مثبت و با راهبرد مقابلهء هیجان‌مدار منفی و پایا بود.همچنین نتایج تحلیل واریانس چند عاملی نشان داد دانشجویانی که در پرسشنامهء سرسختی روان‌شناختی نمرهء بالا آورده بودند، از نظر پایایی بیشتر از راهبردهای مقابله‌ای مسأله‌مدار و کمتر از راهبردهای‌ مقابله‌ای هیجان‌مدار استفاده می‌کردند،درحالی‌که دانشجویانی که در پرسشنامهء سرسختی روان‌شناختی نمرهء پایین آورده بودند از نظر پایایی بیشتر از راهبردهای مقابله‌ای هیجان‌مدار استفاده می‌کردند.این بررسی همچنین‌ نشان داد که افراد دارای سرسختی بالا بیش از افراد دارای سرسختی پایین،از سلامت روان برخوردار بودند و میزان نشانه‌های جسمانی،نشانگان اضطراب‌ و اختلال خواب و افسردگی در آنها کمتر از افراد غیر سرسخت بود.ارتباط متغیرهای جنس و سال ورود به دانشگاه با سرسختی روان‌شناختی،استفاده از راهبردهای مقابله‌ای مسأله‌مدار،هیجان‌مدار و اجتناب‌مدار و زیرمقیاس‌های‌ مختلف پرسشنامهء سلامت عمومی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

خلاصه ماشینی:

"جنس و سال ورود به دانشگاه نشان داد که رابطهء میان سرسختی روان‌شناختی با این اساس مقابله شامل تمام تلاش‌های شناختی و رفتاری است که برای مهار،کاهش یا زیر به منظور اندازه‌گیری متغیرهای مورد بررسی استفاده شده است. نشانگان سلامت روانی را در 002 شرکت‌کنندهء مورد بررسی نشان می‌دهد. آمده نشان می‌دهد که در مقابله با استرس،گروه سرسخت بیشتر از روش مقابلهء مبتنی بر زیرمقیاس‌های سلامت روانی را در شرکت‌کنندگان مورد بررسی نشان می‌دهد. یعنی اثر جنس بر روی نشانگان اختلالات روانی در پسران و دختران‌ مورد بررسی یکسان به نظر می‌رسد. سلامت روانی در افراد دارای سرسختی بالا و پایین)رد می‌گردد. مقابله‌ای و وضعیت سلامت روانی با توجه به میزان سرسختی روان‌شناختی و مطالعهء معنادار بودن این رابطه به این معنی است که با افزایش سرسختی روان‌شناختی،فرد بیشتر از روشهای مقابلهء مبتنی بر حل مسأله و مبتنی بر اجتناب و کمتر از روش مبتنی بر مقابل افراد غیر سرسخت ممکن است در روش مقابلهء هیجان‌مدار خود،دچار خودفریبی و *با توجه به نتایج مطرح شده در بالا به نظر می‌رسد افراد سرسخت به دلیل استفاده از نتایج تکمیلی همچنین نشان داد که ارتباط میان راهبرد مقابله‌ای مبتنی بر حل مسأله با نشانگان اختلال روانی به صورت منفی معنادار است و ارتباط میان مقابلهء مبتنی بر همچنین ناشی از این واقعیت است که شرکت‌کنندگان در پژوهش حاضر دانشجو بوده و *آنچه که به صورت محسوس از یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان یافت این است که به‌ نتایج پژوهش حاضر این نکته را می‌توان دریافت که رابطهء میان استرس و پیامدهای آن‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.