Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی آموزشی گفت و گوی مؤثر بر تعارضات زناشویی زوجین شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 21 تا 34)

کلیدواژه ها :

تعارض زناشویی ،آموزش گفت‌وگوی مؤثر ،زوجین شهر اصفهان

کلید واژه های ماشینی : تعارض زناشویی ، تعارضات زناشویی زوجین شهر اصفهان ، زوجین ، بررسی تأثیر آموزش گفت‌وگوی مؤثر ، شیوهء گفت‌وگوی مؤثر ، گفت‌وگوی مؤثر بر تعارضات زناشویی ، آموزش گفت‌وگوی مؤثر ، آموزش ، آزمون اثربخشی شیوهء گفت‌وگوی مؤثر ، اثربخشی شیوهء گفت‌وگوی مؤثر

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش گفت‌وگوی مؤثر بر تعارضات‌ زناشویی بوده است.شیوهء پژوهش نیمه تجربی است.متغیر مستقل شیوهء گفت‌وگوی مؤثر و متغیر وابسته تعارض زناشویی بوده است.در این پژوهش‌ 04 نفر از زوجین شهر اصفهان که مشکل تعارض زناشویی داشتند و به کانون‌ بانوان مراجعه کرده بودند،انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه‌ گفت‌وگوی مؤثر و گواه جایگزین شدند.هر دو گروه با آزمون تعارض‌ زناشویی مورد آزمون قرار گرفتند.در گروه آزمایش شش جلسه آموزش‌ گفت‌وگوی مؤثر اعمال شد اما در گروه گواه متغیری اعمال نشد.نتایج‌ پس آزمون با آزمون کوواریانس چند متغیره و به وسیلهء نرم‌افزار SPSS تحلیل‌ شد.نتایج نشان داد که شیوهء آموزش گفت‌وگوی مؤثر در کاهش تعارض‌ زناشویی مؤثر بوده است(0/10؟؟؟ P ).به علاوه شیوهء گفت‌وگوی مؤثر بر خرده مقیاس‌های کاهش همکاری،کاهش رابطهء جنسی،افزایش واکنش‌های‌ هیجانی،افزایش رابطه با خویشان خود نسبت به خویشاوندان همسر،افزایش‌ جلب حمایت فرزند و جدا کردن امور مالی مؤثر بوده است.

خلاصه ماشینی:

"هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش گفت‌وگوی مؤثر بر تعارضات‌ گفت‌وگوی مؤثر و متغیر وابسته تعارض زناشویی بوده است. نتایج نشان داد که شیوهء آموزش گفت‌وگوی مؤثر در کاهش تعارض‌ نشان داد که این برنامه ارتباطی مبتنی بر حل مسأله را بین زوجین افزایش داده است و اثربخشی شیوهء گفت‌وگوی مؤثر بر کاهش تعارض زناشویی زوجین شهر اصفهان بوده است. آموزش شیوهء گفت‌وگوی مؤثر در مرحلهء پس آزمون میزان کلی تعارض زناشویی و نیز در این پژوهش از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. در این پژوهش متغیر مستقل آموزش شیوهء گفت‌وگوی مؤثر و متغیرهای وابسته‌ جلسات آموزش گفت‌وگوی مؤثر از گروههای آزمایش و گواه پس آزمون تعارض‌ در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 5-خلاصهء آزمون تحلیل کوواریانس متغیر تعارض زناشویی آموزش گفت‌وگوی مؤثر بر کاهش تعارضات زناشویی تأیید می‌شود. اثربخشی شیوهء گفت‌وگوی مؤثر بر مؤلفهء کاهش همکاری زوجین می‌توان به این مطلب‌ حاصل از آزمون اثربخشی شیوهء گفت‌وگوی مؤثر بر میزان رابطهء جنسی با نتایج پژوهش‌ احتمالا تعارض در آزمودنیهای این پژوهش باعث شده است که کلیهء جنبه‌های ارتباط آنها از جمله رابطهء زناشویی تحت تأثیر قرار گرفته و وجود اختلاف‌های مزمن در دیدگاهها و رفتار دو طرف باعث کاهش رابطهء جنسی شده است. ضرورت کنند در نتیجه این بعد از تعارض آنها بر اثر شیوهء پژوهش کاهش یابد. حاصل از آزمون اثربخشی شیوهء گفت‌وگوی مؤثر بر میزان رابطه با خویشان خود با نتیجهء"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.