Skip to main content
فهرست مقالات

نیمرخ روانی بر اساس دو آزمون ترسیمی خانواده و دوستان در طبقات اقتصادی متفاوت در کودکان 6 ساله شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 51 تا 68)

کلیدواژه ها :

کودکان ،نیمرخ روانی ،ملاک‌های بالینی ،آزمون ترسیم‌ خانواده ،آزمون ترسیم دوستان

کلید واژه های ماشینی : کودکان، آزمون ترسیم خانواده، ترسیم، افسردگی، آزمون ترسیمی خانواده و دوستان، نقاشی، روانی، اقتصادی، ملاک افسردگی تفاوت معناداری، ملاک افسردگی در ترسیم خانواده

به منظور بررسی نیمرخ روانی کودکان در ملاکهای بالینی(تشخیصی، افسردگی،پرخاشگری،احساس حقارت و واپس‌روی)و مقایسهء ترسیم‌های‌ کودکان در سه وضعیت اقتصادی بالا،متوسط و پایین در عوامل مختلف‌ ترسیمی،تعداد 051 کودک(57 دختر و 57 پسر)در گروه سنی 6 سال با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از کودکستانهای مختلف شهر اصفهان‌ انتخاب شدند.داده‌ها با آزمون ترسیم خانواده،ترسیم دوستان و مصاحبه با کودک جمع‌آوری و تفسیر شد.نتایج نشان داد که: 1-بین کودکان دختر و پسر در ملاک افسردگی در ترسیم خانواده تفاوت‌ معناداری وجود دارد(0/400- P )،(8/4- F ). 2-بین کودکان دختر و پسر در ملاک تشخیصی(0/800- P )،(7/51- F ) و افسردگی(0/500- P )،(3/7- F )در ترسیم دوستان تفاوت معناداری‌ وجود دارد. 3-در ارتباط با طبقهء اقتصادی خانواده بین کودکان طبقهء بالا با پایین‌ (0/800- P )و متوسط با پایین(0/500- P )در ملاک افسردگی تفاوت‌ معناداری به دست آمد.در ارتباط با سایر متغیرهای بالینی تفاوت معناداری‌ مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"1-بین کودکان دختر و پسر در ملاک افسردگی در ترسیم خانواده تفاوت‌ (2)-کارشناس روان‌شناسی بالینی 3-در ارتباط با طبقهء اقتصادی خانواده بین کودکان طبقهء بالا با پایین‌ این فرض استوار است که کودکان عواطف و انگیزه‌های خود را در نقاشی‌هایشان‌ ترسیم دوستان نیز این تعادل به چشم می‌خورد و تفاوتی بین نقاشی دختران و پسران در با توجه به اهمیت نقاشی کودکان در کشف تعارضاتی که کودک در ارتباط با Wilson پژوهش از 3 آزمون استفاده شده است:1-آزمون ترسیم خانواده 2-آزمون ترسیم‌ 6 سالگی آغاز استفاده از آزمون ترسیم خانواده است. شاخص‌ها وجود دارد که در نقاشی سایر کودکان دیده نشده است. 3-دستور العمل‌های این آزمون به نحوی است که حالات دفاعی کودک کمتر گردیده و تفسیر آزمون‌های ترسیم خانواده و نقاشی کودکان همسال و به دست آوردن اطلاعات‌ هنگام تفسیر ملاکهای بالینی در آزمون ترسیم خانواده و دوستان باید به نکاتی دربارهء هر 1-واکنش‌های افسرده‌وار:برای تشخیص این ویژگی در نقاشی کودکان از ملاکهای زیر 2-واکنش‌های پرخاشگرانه:برای تشخیص این ویژگی در نقاشی کودکان ملاکهای زیر 3-واکنش‌های واپس‌روی:برای تشخیص این ویژگی در ترسیم کودکان از ملاکهای زیر جدول 3-میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی‌ها به تفکیک طبقهء اجتماعی در ترسیم خانواده افسردگی معنادار است(0/50؟؟؟ P )و نتیجه گرفته می‌شود که تفاوت معناداری بین‌ کودکان دختر و پسر در ملاک افسردگی وجود دارد. افسردگی معنادار است(0/50؟؟؟ P )و نتیجه گرفته می‌شود که تفاوت معناداری در ملاک‌ تشخیصی و افسردگی بین کودکان دختر و پسر وجود دارد. کودکان طبقهء پایین اقتصادی در ترسیم خانواده به حذف والدین خود می‌پردازند"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.