Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین تیپ شخصیتی، مکان و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی و تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای مصون سازی در مقابل استرس بر کاهش آن در کارکنان ایران خودرو

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 125 تا 148)

کلیدواژه ها :

رضایت شغلی ،فرسودگی شغلی ،استرس ،مکان کنترل ،تیپ شخصیتی ،مهارتهای مصون‌سازی ،کارکنان ایران خودرو

کلید واژه های ماشینی : شغلی، تیپ شخصیتی، فرسودگی شغلی، آموزش مصون‌سازی در مقابل استرس، رضایت شغلی، روش آموزش مصون‌سازی در مقابل، مکان کنترل، مکان کنترل و رضایت شغلی، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی، رضایت شغلی با فرسودگی

هدف اصلی این مطالعه تعیین نقش و سهم هر یک از متغیرهای تیپ شخصیتی، مکان کنترل و رضایت شغلی بر فرسودگی شغلی بوده است.دومین هدف‌ پژوهش تعیین اثربخشی روش آموزش مصون‌سازی در مقابل استرس در کاهش فرسودگی شغلی و بالا بردن رضایت‌مندی شغلی بوده است.به منظور دستیابی به این اهداف از بین شرکت‌کنندگان دوره‌های آموزش ضمن خدمت‌ کارخانهء ایران خودرو نمونه‌ای به حجم 013 نفر از 22 کلاس به طور تصادفی‌ انتخاب و آزمونهای فرسودگی شغلی،تیپ شخصیتی،مکان کنترل و رضایت‌ شغلی بر روی آنها اجرا شد و از بین 25 نفر آزمودنی که در آزمون فرسودگی‌ شغلی نمره‌ای بالاتر از انحراف معیار بالای میانگین دریافت نموده بودند، 04 نفر آزمودنی به طور تصادفی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه‌ آزمایش و گواههءهر گروه 02 نفر)جایگزین شدند.گروه آزمایشی طی‌ 9 جلسهء 54 دقیقه‌ای آموزش مصون‌سازی در مقابل استرس را دریافت‌ کردند.فنون و روشهای مورد استفاده برای مصون‌سازی در مقابل استرس در گروه آزمایش عبارت بودند از:آشنایی با فشار روانی ناشی از مشاغل،بحث‌ در مورد پیامد و مشکلات ناشی از فشار روانی،مشخص کردن نقش افکار و باورها در بروز فشار روانی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی و نارضایتی‌ شغلی،اجرای فنون تصویرسازی ذهنی،بازسازی شناختی،آرامیدگی‌ عضلانی،مسأله‌گشایی،توقف فکر،خودبیانی مثبت.نتایج به دست آمده نشان‌ داد که بین فرسودگی شغلی و تیپ شخصیتی الف رابطهء مثبت معناداری وجود دارد.بین فرسودگی شغلی و مکان کنترل درونی رابطهء معکوس معناداری‌ وجود دارد.بین فرسودگی شغلی و رضایت شغلی رابطهء معکوس معناداری‌ وجود دارد.نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تیپ شخصیتی،مکان‌ کنترل و رضایت شغلی قادر هستند فرسودگی شغلی را پیش‌بینی کنند که‌ قدرت پیش‌بینی رضایت شغلی در مرتبهء اول،مکان کنترل در مرتبهء دوم و بالاخره تیپ شخصیتی در مرتبهء سوم قرار دارد.نتایج به دست آمده از گروه‌ آزمایش و گواه نشان داد که روش آموزشی مصون سازی در مقابل استرس در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی مؤثر است.

خلاصه ماشینی:

"داد که بین فرسودگی شغلی و تیپ شخصیتی الف رابطهء مثبت معناداری وجود فرسودگی شغلی آنها تأثیر می‌گذارد مطالعات نشان داده که افراد دارای مکان کنترل‌ تیپ شخصیتی الف علایم فرسودگی شغلی را بیشتر از خود نشان می‌دهند و 1-بین نوع تیپ شخصیتی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد. 2-بین نوع مکان کنترل و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد. 5-آموزش مهارتهای مقابله با تنش در کاهش فرسودگی شغلی مؤثر است. فرضیهء اول:بین نوع تیپ شخصیتی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 6 نشان می‌دهد که بین تیپ شخصیتی الف و فرسودگی شغلی اب‌ فرضیهء دوم:بین نوع مکان کنترل و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد. کنترل درونی با تنش شغلی رابطهء معکوس وجود دارد و همچنین بین مکان کنترل درونی‌ فرضیهء سوم:بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی رابطهء معکوس وجود دارد. نتایج مندرج در جدول 6 نشان می‌دهد که بین رضایت شغلی و فرسودگی با 99 درصد همان‌طور که در مبانی نظری این پژوهش ذکر شده فرسودگی شغلی ناشی از کار فرضیهء پنجم:آموزش مهارتهای مقابله با استرس در کاهش فرسودگی شغلی مؤثر است. نتایج جدول 01 نشان می‌دهد که روش آموزش مصون‌سازی در مقابل استرس‌ در کاهش میزان فرسودگی شغلی با 99 درصد اطمینان مؤثر است. فرضیهء ششم:آموزش مهارتهای مقابله با استرس در افزایش رضایت شغلی مؤثر است. آموزش مصون‌سازی در مقابل استرس میزان رضایت شغلی گروه آزمایش را در مقابل‌ تیپ شخصتی الف و فرسودگی شغلی رابطهء مستقیم وجود دارد و بین مکان کنترل‌ این پژوهش و دیگر پژوهش‌ها نشان داد که افراد دارای تیپ شخصیتی الف که‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.