Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کیفیت زندگی بیماران تالاسمی ماژور و خانواده آنها در استان اصفهان

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 149 تا 166)

کلیدواژه ها :

خانواده ،کیفیت زندگی ،بیماران تالاسمی ماژور

کلید واژه های ماشینی : کیفیت زندگی بیماران تالاسمی ماژور، بررسی کیفیت زندگی بیماران تالاسمی، بیماران تالاسمی، کیفیت زندگی، بیماران، ابعاد کیفیت زندگی بیماران تالاسمی، زن، میانگین نمرات ابعاد کیفیت زندگی، خانواده، نمرات پرسشنامهء کیفیت زندگی بیماران

این تحقیق با عنوان«بررسی کیفیت زندگی بیماران تالاسمی ماژور و خانوادهء آنها»انجام گرفته است.هدف آن درک بهتر ویژگیهای جسمی،سلامت‌ روان‌شناختی،روابط و محیط اجتماعی آنان و در نتیجه شناسایی و درک بهتر وضعیت آنان از نظر کیفیت زندگی و یافتن راه‌حل برای کمک و حمایت از آنان بوده است.جامعهء آماری تحقیق را بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور بالای‌ 41 سال و خانواده‌هایی که برای دریافت خدمات ویژه به همراه فرزندانشان به‌ بیمارستان سید الشهدای استان اصفهان مراجعه می‌کردند،تشکیل دادند.بدین‌ منظور 001 نفر از بین بیماران مبتلا به تالاسمی ماپور(06 دختر،04 پسر)و همچنین 001 نفر از بین والدین دارای فرزندان تالاسمی ماپور(24 مرد،67 زن) برحسب تصادفی انتخاب گردیدند. دراین تحقیق از فرم کوتاه پرسشنامهء کیفیت زندگی سازمان بهداشت‌ جهانی که کیفیت زندگی را در 4 حیطهء سلامت جسمی،سلامت روان‌شناختی، روابط و محیط اجتماعی می‌سنجد،استفاده شد.در ضمن پرسشنامهء جمعیت شناختی پژوهش را کلیهء آزمودنیها تکمیل کردند،داده‌های حاصل با استفاده از تحلیل آماری‌ F ، T و برنامهء کامپیوتری‌ SPSS-9 تجزیه و تحلیل شد. پس از تجزیه و تحلیل نمرات پرسشنامهء کیفیت زندگی بیماران و خانواده‌ها، نتایج نشان داد که میانگین نمرات ابعاد کیفیت زندگی(سلامت جسمی، سلامت روان‌شناختی،محیط اجتماعی)به طور معناداری از سطح متوسط (3- C )بالاتر بود و تنها از نظر بعد روابط اجتماعی کیفیت زندگی بیماران‌ به طور معناداری کمتر از میانگین بود.همچنین در تحلیل داده‌ها از بین‌ متغیرهای جمعیت شناختی بیماران و خانواده‌ها متغیرهای«جنس فرد مبتلا به‌ تلاسمی»،«میزان تحصیلات بیمار»،«تعداد اعضای خانواده»،«میزان‌ تحصیلات پدر و مادر»رابطهء معناداری با ابعاد کیفیت زندگی داشت.

خلاصه ماشینی:

"این تحقیق با عنوان«بررسی کیفیت زندگی بیماران تالاسمی ماژور و خانوادهء تحقیق حاضر دربارهء بررسی کیفیت زندگی بیماران تالاسمی ماژور و خانوادهء این بیماران در همهء ابعاد کیفیت زندگی رضایت خاطر بالایی دارند. 2-ارزیابی خانوادهء بیماران تالاسمی از نظر ابعاد چهارگانهء کیفیت زندگی چگونه است؟ 5-بین ویژگیهای جمعیت شناختی و کیفیت زندگی در خانوادهء بیماران تالاسمی چه‌ جدول 1-نمرات ابعاد کییت زندگی بیماران تالاسمی در خصوص پرسش اول و دوم پژوهش خانوادهء بیماران از نظر بعد روابط اجتماعی کیفیت زندگی،وضعیت بهتری را برای خود جدول 3-نتایج مقایسهء نمرات کل ابعاد کیفیت زندگی بیماران تالاسمی و خانوادهء آنها بررسی رابطهء بین ابعاد کیفیت زندگی و متغیر سن بیماران تالاسمی در (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 4 نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین بیماران مرد و زن در بعد بیماران تالاسمی زن از بعد محیط اجتماعی کیفیت زندگی وضعیت بهتری‌ معناداری بین متغیر سن با هیچ یک از ابعاد کیفیت زندگی بیماران وجود نداشته است. جدول 5-بررسی رابطهء بین ابعاد کیفیت زندگی و متغیر تعداد اعضای خانوادهء بیماران تالاسمی جدول 6-نتایج مقایسهء ابعاد کیفیت زندگی بیماران تالاسمی دارای پدران باتحصیلات متفاوت (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 7-نتایج مقایسهء ابعاد کیفیت زندگی بیماران دارای مادران با تحصیلات متفاوت (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به نتایج جدول 7 ملاحظه می‌شود که از نظر بعد محیط اجتماعی کیفیت‌ نظر میانگین بعد محیط اجتماعی،تفاوت معناداری بین نمرات بیماران تالاسمی دارای‌ اجتماعی کیفیت زندگی بیماران تالاسمی به طور معناداری از سطح متوسط بالاتر بوده‌ داشته‌اند در صورتی که والدین بیماران تالاسمی در کلیهء ابعاد کیفیت زندگی این‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.