Skip to main content
فهرست مقالات

پایانی و روایی مقیاس افسردگی - شادکامی مک گریل و جوزف

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 31 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : پرسشنامهء شادکامی آکسفورد ضریب همبستگی ، پرسشنامهء افسردگی بک ضریب همبستگی ، شادکامی مک گریل و جوزف ، شادکامی آکسفورد ضریب همبستگی مثبت ، افسردگی بک ضریب همبستگی منفی ، روایی مقیاس افسردگی ، شادکامی و پرسشنامهء شادکامی آکسفورد ، اجرای پرسشنامهء شادکامی آکسفورد ، شادکامی و پرسشنامهء افسردگی بک ، شادکامی

هدف از این مطالعه بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی-شادکامی‌ (DHS) بود.901 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به‌طور تصادفی‌ به عنوان نمونه انتخاب شدند.پایایی مقیاس افسردگی-شادکامی با استفاده از روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی با فاصله زمانی یک ماه مورد تحلیل قرار گرفت و ضرایب همبستگی آن به ترتیب 0/39 و 0/97 به دست آمد.روایی‌ مقیاس افسردگی-شادکامی با استفاده از روش روایی سازه و اجرای پرسشنامهء شادکامی آکسفورد (OHI) و پرسشنامهء افسردگی بک‌ (BDI) برآورد شد.بین‌ مقیاس افسردگی-شادکامی و پرسشنامهء شادکامی آکسفورد ضریب همبستگی‌ مثبت و معنادار(0/118)و بین مقیاس افسردگی-شادکامی و پرسشنامهء افسردگی بک ضریب همبستگی منفی معنادار(0/727-)به دست آمد.سطح‌

خلاصه ماشینی:

"دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) هدف از این مطالعه بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی-شادکامی‌ (DHS) 901 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به‌طور تصادفی‌ پایایی مقیاس افسردگی-شادکامی با استفاده از مقیاس افسردگی-شادکامی با استفاده از روش روایی سازه و اجرای پرسشنامهء مقیاس افسردگی-شادکامی و پرسشنامهء شادکامی آکسفورد ضریب همبستگی‌ مثبت و معنادار(0/118)و بین مقیاس افسردگی-شادکامی و پرسشنامهء افسردگی بک ضریب همبستگی منفی معنادار(0/727-)به دست آمد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.