Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی تعهد سازمانی و مؤلفه های آن بر اساس متغیرهای هفده گانه فردی و سازمانی

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 41 تا 68)

کلید واژه های ماشینی : تعهد، پیش‌بینی تعهد سازمانی، پیش‌بینی تعهد، رضایت، تعهد سازمانی، تعهد پیوستگی، تعهد همانندسازی، ضریب بتا استاندارد، بالفور، شغلی

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-ضرایب روایی همزمان مؤلفه‌های تعهد سازمانی با مقیاس‌های‌ مبادلهء عضو-رهبر،عدالت سازمانی و همانندسازی سازمانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) شواهد تحلیل رگرسیون نشان داد که برای تعهد همانندسازی شده،مقیاس‌های اعتماد به‌ سرپرست،چشم‌انداز شغلی،دلبستگی شغلی،رضایت از سرپرست،دلبستگی به کار و مقیاس رضایت از پرداخت هریک دارای توان پیش‌بینی معنادار(0/50> (P هستند و این‌ متغیرها قادر به تبیین 86 درصد از واریانس تعهد همانندسازی شده هستند. جدول 6-ضرایب همبستگی چندگانه و واریانس تبیین شده برای پیش‌بینی تعهد مبادله‌ای (به تصویر صفحه مراجعه شود) چنانکه در جدول 6 دیده می‌شود،در تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام در اولین گام‌ کیفیت سرپرستی با تعهد مبادله‌ای دارای ضریب همبستگی چندگانهء 0/194 بوده،ولی‌ طی پنج گام بعدی با افزوده شدن متغیرهای چشم‌انداز شغلی،دلبستگی شغلی،رضایت‌ از پرداخت،رضایت از همکاران و میل به ماندن،ضریب همبستگی چندگانه به 0/856 رسیده است. جدول 8-ضرایب همبستگی چندگانه و واریانس تبیین شده برای پیش‌بینی تعهد پیوستگی (به تصویر صفحه مراجعه شود) چنانکه در جدول 8 دیده می‌شود در تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام در اولین گام‌ کیفیت سرپرستی با تعهد پیوستگی دارای ضریب همبستگی چندگانهء 0/46 بوده،ولی با افزوده شدن فرصت ترفیع،مشارکت در تصمیم‌گیری،رضایت از پرداخت،میل به‌ ماندن و رضایت از همکاران،ضریب همبستگی چندگانه به 0/357 رسیده است. در مجموع معادلهء پیش‌بین تعهد سازمانی به شرح زیر است: (میل به ماندن)0/482+(کیفیت سرپرستی)0/333+2/530 تعهد سازمانی کلی (رضایت از پرداخت)0/904+(فرصت ترفیع)0/575+ (رضایت از همکاران)0/290+(چشم‌انداز شغلی)0/716+ (دلبستگی شغلی)0/311+(مشارکت در تصمیم‌گیری)0/395+ بحث و نتیجه‌گیری نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که طی تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام،به‌ ترتیب دلبستگی شغلی،مشارکت در تصمیم‌گیری،رضایت از پرداخت،چشم‌انداز شغلی،فرصت ترفیع و تمایل به ترک خدمت از زمرهء متغیرهایی با توان پیش‌بینی معین‌ و معنادار برای تعهد همانندسازی شده هستند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.